Palestina: «Den røde fana er heist»

Kameratene våre i Dem Volke Dienen har delt en revolusjonær sang fra tidligere tider av Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP)