Oslo: Kraftfull markering av NKPs 100-årsjubileum

Den 4. november var det 100 år siden stiftelsen av Norges Kommunistiske Parti, og denne historiske dagen ble markert av kommunister og revolusjonære på kraftfullt vis i Oslo, med aktiv deltagelse av kamerater fra flere land.