Colombia: Internasjonal feiring av 130-årsjubileet for formann Mao Zedong

Mer enn 150 revolusjonære arbeidere, bønder, ungdom og kvinnelige aktivister feiret i Colombia 130-årsdagen for formann Mao Zedongs fødsel.