Formann Maos dikt «Valfart til Chingkang»

I mai 1965, året før den store proletariske kulturrevolusjonen ble initiert i Kina, skrev han «I denne verden er ingenting vanskelig, om du våger å bestige høydene» («Nothing is hard in this world / If you dare to scale the heights.»).