Den norske statens trusselvurdering 2024

Forrige uka la den norske statens tre organer med ansvar for nasjonal sikkerhet frem sine årlige analyser av den sikkerhetspolitiske situasjon.