Helse Nord må kutte 1 milliard kroner

Helse Nord står i en økonomisk skvis og er nødt til å gjøre store kutt i budsjettet i løpet av de neste årene.