Mexico: Dr. Sernas García, seks år med tvungen forsvinning

Vi publiserer her en uoffisiell oversettelse av en artikkel publisert 17. maiav Sol Rojo Mexico om protestene for 6-årsdagen for den tvungne forsvinningen av Dr. Sernas García.