Storstreik i staten

Det pågår en storstreik grunnet uenighet rundt tariffavtaler fra lønnsoppgjøret, og det ligger godt an til opptrapping der streiken blir langvarig.