Fire observasjoner knyttet til 2024-valget til «Europaparlamentet»

Det er ingen tvil om at kreftene som er organisert i Internationalt Kommunistisk Forbund (IKF) spiller en pådrivende rolle i det nåværende panoramaet.