Sosialist og rasist? Et oppgjør med venstresjåvinismen

I denne artikkelserien vil vi bidra til oppgjør med venstresjåvinismen, en tendens som vil forene venstrestandpunkt med rasisme og innvandringsfiendtlighet.