Marxismen, Mariátegui og kvinnebevegelsen

Kvinnespørsmålet er et viktig spørsmål i folkets kamp, og dets viktighet er større i dag fordi prosessen intensiverer og dette pleier å mobilisere kvinner; en nødvendig og fruktbar mobilisering fra arbeiderklassens ståsted og i tjeneste for folkets masser, men når den saken promoteres av og for de utbyttende klassene opptrer den som et element som splitter og hindrer folkets kamp.