Nei til bommer og veiprising!

Veiprising betyr bare fortsatte avgifter som rammer usosialt, og åpner for overvåking og enda større avgiftstrykk. Bompenger og veiprising må avvises som ekstra byrder på massene. Vi må kreve at staten og kapitalen betaler sine egne prosjekter på det vanlige viset, uten ekstraordinære avgifter og spesialskatter.