Kort om oppgjøret med Furubotns annet sentrum i NKP

Nå i februar er det 70 år siden det ekstraordinære landsmøtet i NKP 20.-22. februar 1950. Dette landsmøtet tok det endelige oppgjøret med høyreopportunisten Peder Furubotn og hans revisjonistiske hovedkvarter i Norges Kommunistiske Parti.