Irland: Stopp utleveringa av Liam Campbell!

Våre kamerater i Anti Imperialist Action Ireland (AIA) skriv at Høgsterett i Dublin har intensjonar om å beordre utleveringa av Liam Campbell til Litauen kor han er etterlyst og sikta for internasjonal våpensmugling.