Et kort svar på angrep mot formann Gonzalo

Denne teksten er basert på en del av et hefte om folkekrigen i Peru. Denne utvalgte delen omhandler en kritikk fra den franske ML-gruppa Organisation communiste marxiste-léniniste – Voie prolétarienne (OCML-VP) og svaret fra de franske kameratene i Parti Communiste Maoïste (PCM). Det hele er forkortet og oppsummert av revolusjonære i Norge, for å framstille det kortfatta og enkelt.