PKP om Heltemotets dag

Bidragsytere for Tjen Folket Media har i anledning Heltemotets dag 19. juni oversatt denne uttalelsen fra sentralkomiteen i Perus Kommunistiske Parti fra 1986. Oversettelsen er uoffisiell og eventuelle feil er våre egne.