Ukraina: Hva er situasjonen etter tre uker med krig?

Den forbryterske krigen fortsetter i Ukraina. Det er nå 20 dager siden russisk imperialisme overfalt Ukraina. Deres motiv er å hindre ytterligere integrering av Ukraina i NATO, fordi et NATO-medlemskap ville være et nytt skritt frem i USA-imperialismens økende dominans over Ukraina.