Politi satt inn mot demonstrasjon for samiske rettigheter

Politiet har fjernet aktivister fra Olje- og energidepartementet, etter flere dager med protester. Demonstrantene protesterer mot den norske statens brudd på menneskerettighetene, ved å tillate bygging av vindturbiner i samiske beiteområder på Fosen i Trøndelag.