Et brev til en kamerat om våre organisatoriske oppgaver

Denne teksten av Lenin om partiorganisering og partiarbeid kan tjene som veiledning for kommunister den dag i dag. Til tross for at teksten opprinnelig kun var et brev med råd til en ledende partikamerat i St. Petersburg, ble det et av bidragene til Lenins klassiske verker om partikonstruksjon.