1

Hvem er fienden?

Vi har fått et spørsmål fra en person med tilknytning til Rødt etter oppslaget om at partiets nestleder Bjørnar Moxnes gjerne vil selge seg og partiet helt til sosialdemokratene i bytte mot byrådstaburetter.

Innsenderen spør:

Eg har lurt på ein ting. Koffor bruke dåkker tid på å rakke ned å finna feil me rødt? tror dåkker at tjen folket e perfekte og e feil fri? Eg minne bare dåkker på at det e HØYRE siden some fienden. Bruk tiå dåkker på någe fornuftigt forfaen dette e jo bare latterligt. Eg e kommunist å e d ein ting eg vett om å vær kommunist det e at folk må stå sammen. Det ser ut som dåkker vil bare ta hevn egentlig, ikkje å vær serjøse.

Vi svarer naturligvis etter beste evne:

Takk for et viktig spørsmål som vi ofte får. Det er mange som lurer på det samme som deg og det er mye å si til dette.

 • Vi er ikke feilfrie, men ekte kommunister – i motsetning til Rødt.
 • Det er ærlige revolusjonære i Rødt og utenfor som har krav på å få se forskjellene på ekte kommunister og Rødt.
 • Hvis partier ikke angriper andre partier vil ingen se forskjellene.
 • Sosialdemokrati og falsk kommunisme er ikke “venner som gjør feil”, men fiendens viktigste våpen mot revolusjonen.
 • Det finnes ingen virkelig “venstreside”. Venstre og høyre er bare to sider av borgerskapets politikk. Vi er for arbeiderklassen og folket, ikke “venstresida” av kapitalistenes partier.
 • Det er ikke vi som bekjemper samholdet når Rødt kaster ut kommunister og søker samarbeid med kapitalistenes krigsregjeringspartier. Vi vil ha samhold i arbeiderklassen, ikke mellom arbeiderklassen og borgerskapet.
 • Vi har ingenting å hevne, men vil advare folket mot fienden som gjemmer seg blant oss med røde ord og falske fraser.
 • Vi er seriøse revolusjonære, ikke tørre og kjedelige borgerlige politikere.

1) Tjen folket er ikke feilfrie. Men revisjonisme er ikke en feil eller fem. Revisjonisme og sosialdemokrati er systematisk forfalskning av kommunismen og det revolusjonære. Vi er ikke feilfrie, men vi er kommunister ikke sosialdemokrater.

2) Du kaller deg kommunist og det er det mange i Rødt og Rød Ungdom som gjør. Det finnes mange ærlige revolusjonære i Rødt – og det finnes bra folk i alle andre parti, selv Frp. Vi er ikke mot dere. Tvert imot ser vi på dere som en del av folket som vi ønsker å tjene og som vi ønsker å få med oss. Men hvordan kan vi få med oss dere, uten å vise forskjellen på oss og Rødt? Hvordan kan vi overbevise folk om at det trengs et kommunistparti i Norge, hvis vi ikke grundig viser hvorfor andre partier er udugelige? Spesielt Rødt og Rød Ungdom må vi gå grundig til verks overfor, fordi disse er de største organisasjonene som kaller seg revolusjonære. Hvis vi behandler disse som “venner med feil” eller bare kritiserer Høyre og Frp, vil alle som vil bli revolusjonære gå til Rødt og RU. Hvorfor skal de gå til lillebror på “venstresida” hvis alle ser enige ut? Dette er hovedgrunnen til at SV har mistet de fleste velgerne sine etter at de ble regjeringspartner med Ap.

3) Sosialdemokrati og revisjonisme er de farligste fiendene til kommunister og revolusjonære – og til hele arbeiderklassen. Dette har de vist de siste 100 årene, der forræderiene til falske arbeiderledere og falske kommunister har utsatt revolusjonene gang på gang.

 • I den første verdenskrigen hjalp de imperialistene med å lede folkene inn historiens største blodbad før andre verdenskrig.
 • I den russiske revolusjonen gikk de sammen med fascister og imperialister for å knuse arbeiderrevolusjonen.
 • Etter andre verdenskrig avvæpnet de kommunistpartiene i Europa og gjorde dem til lydige og fredelige pusekatter for sosialdemokratene og de nye herskerne i Sovjet.
 • I Sovjet erstattet de sosialismen med kapitalisme og imperialisme som undetrykket arbeiderklassen og førte krig på nesten alle kontinenter.
 • I Kina knuste de det sosialistiske systemet av folkekommuner og satte igang en storstilt oppbygging av totalitær statskapitalisme.
 • I Indonesia kostet illusjonene og reformismen mellom 500.000 og 1 million mennesker livet. Den “fredelige revolusjonen gjennom demokratiske kanaler” ble et blodbad for de ubevæpnede kommunistene og arbeiderne.
 • I Chile avvæpnet de arbeiderklassen og la veien åpen for Pinochet.

Og så videre…

Revisjonismen og sosialdemokratiet har vært det viktigste redskapet for å beskytte kapitalismen og kanalisere opprøret inn i former som ikke truer borgerskapets makt. Dette er Rødt sin oppgave i dag. Det er en skitten oppgave, men Rødt-ledelsen er ikke redd for å få møkk på hendene…

4) Vi har skrevet om før at vi ikke anerkjenner at den viktigste motsigelsen i dagens Norge går mellom “høyreside” og “venstreside”. Dette er borgerlige begreper som stammer fra historiens mest kjente borgerlige parlament – det franske. Der satt de konservative til høyre og de liberale til venstre. Høyre og venstre beskriver to tendenser innenfor de borgerlige partiene og handler om hvordan kapitalismen skal administreres, ikke om den skal avskaffes eller ikke. AP og SV er “venstre” i dagens storting, men ingen lever vel i den illusjonen at disse på noe vis vil avskaffe kapitalismen? At Rødt ser seg selv som en del av “venstresida” og inkluderer Ap og SV i denne er et ekstremt tydelig tegn på at Rødt har funnet seg til rette som et borgerlig parti. De vil “dra politikken til venstre” og selger dermed klassekampen og revolusjonen. At partiet samtidig skriver om revolusjon og klasseløst samfunn i programmet betyr ingenting. Det finnes mange slike parti i historien.

5) Kommunisme handler ikke om at folk skal stå sammen uansett. Skal vi stå sammen med kapitalistene? Vi mener ikke det – men Rødt støttet kapitalistenes regjering i valget 2009. Mener du kommunister skal agitere for at arbeiderklassen og kapitalistene skal være venner? Selvsagt ikke – men konsekvensen av dette er å bryte med Rødt sitt klassesamarbeid. Hvis man virkelig skal “stå sammen” betyr vel det at Rødt burde slå seg sammen med SV, Ap og Senterpartiet? Hvis det viktigste er å stå sammen, og ikke hva man står sammen om – hvorfor stoppe der? Hvorfor ikke slå sammen alle parti og virkelig kjenne på “samholdet”? For oss er det viktigste hva man står samlet om. Hvilket grunnlag står man sammen om å forsvare og kjempe for? Hvilke mål har man? Hvilken plan har man for å oppnå disse målene? Det er tydelig for oss at Rødt sitt mål først og fremst er å sanke stemmer og oppnå bittesmå seiere i dag, og metodene man bruker gjør at partiet objektivt stiller seg i veien for revolusjon og kommunisme. Alle kommunister burde derfor bryte med Rødt og forene seg med oss. La oss snu på spørsmålet og spørre hvorfor kommunister fra Rødt ikke står sammen med oss istedet for å forsvare ledere som vil selge seg til SV og Ap? Hvorfor forsvarer du slike folk kamerat?

5) Du tror vi er ute etter hevn – men hva er det egentlig vi vil hevne? Tjen folket har bare hatt framgang etter at våre talspersoner ble hivd ut av Rødt. Tjen folket opplever i dag at vi står fram som det kommunistiske alternativet i dag, og at Rødt nå blir et svært tydelig støtteparti for morderregjeringa vi har i dag, som herjer med miljøet og bomber fattigfolk i Afghanistan. Klart vi er forbanna over at gamle ML-ere har solgt seg så billig. Klart det irriterer oss at unge kommunister skoleres til å bli politikerspirer, fagforeningspamper og kommunestyrebyråkrater. Selvsagt syns vi det er trist at det stolte kommunistpartiet AKP(ml) blir dratt ned i denne septikktanken av sosialdemokratisk tenkning og praksis. Men årsaken til våre stadige slag mot Rødt har ingenting med hevn å gjøre. Vår begrunnelse er kun å strekke hånda ut til ærlige kommunister innenfor Rødt og å advare alle utenfor som kunne vurdere å støtte partiet.

6) Vi er seriøse, men seriøs betyr ikke det samme som grå, trist og kjedelig, slik wannabe-stortingspolitikere i Rødt ser ut til mene.

Bryt med sosialdemokratiet og slutt deg sammen med oss, kamerat!

Mvh

Tjen folket