Pictures of the Year: The battle against Islamic State

Om den Tyrkiske hærens invasjon av Syria

I dag (9. oktober red.anm), satte Tyrkia i gang sitt grundig forberedte angrep på Syria. Med angrepene på YPG-baser i landet, tramper de på selvråderetten til landet og internasjonal (borgerlig) lov. Men igjen, under dekke av å “bekjempe terrorisme” blir Syria kastet inn i ny ustabilitet. Yankee-imperialismen, etter å ha støttet YPG og dets tilknyttede styrker, har erklært at de er fritt vilt, når de har trukket tilbake støtte og tropper. Dette åpner rom for at Tyrkias militære kan angripe, som var tydelig for alle som hørte på den tydelig uttalte intensjonen til Tyrkias president Erdogan.

4101-770

To nye maoistiske nettsider

I dette historiske året 2019, der vi markerer 70 år siden stiftelsen av folkerepublikken Kina og 30 år siden den historiske første kongressen til Perus Kommunistiske Parti, er det med stor glede vi ser at to maoistiske nettsider er blitt lansert i løpet av oktober; en på kinesisk og en med dokumenter fra Peru.

nepaldemo

Generalstreik og væpna kamp i Nepal

Neste måned har det gått tretten år siden fredsavtalen ble signert, der folkekrigen ble likvidert av dens egen ledelse. Men igjen reiser folk seg, og en rekke kamper og væpna aksjoner har rystet landet det siste året.

AP19282563284569

Tyrkias angrep fortsetter og fordømmes

Tyrkias president Erdogan har begynt det Tyrkia kaller “Operasjon Fredsvår”. Russia Today skriver at det første døgnet er nesten 200 mål blitt bombet. Den såkalte “opposisjonen” i Syria hjelper Tyrkia i angrepet på de kurdiske styrkene i YPG-militsen og alliansen SDF der YPG er viktigste deltaker.

a64d728b-c50d-4467-8e71-242ad77d37b1

Politisk streik mot EUs fjerde jernbanepakke

Som vi har skrevet om tidligere har norsk jernbane gått gjennom flere runder privatisering. Resultatet er at jernbanen er delt opp og at tilbudet er lagt ut på anbud. Nå vil politikerne fortsette trenden ved å underlegge seg EUs nye jernbanepakke.

syria-security_turkey-e1570623522813

Tyrkias invasjon av Syria og kurdernes kamp

Det må presiseres at verken USA eller noen andre imperialister er Kurdistans venner. Tyrkia har lenge vært medlem av NATO. Tyrkia har lenge vært en av yankee-imperialismens allierte i Midt-Østen. Like lenge, og lenger, har Tyrkia ført sin krig mot både det tyrkiske og kurdiske folket.

haiti_2

Generalstreik i Haiti

Det haitiske folket har i flere måneder lidd som følge av en stor økonomisk krise og den pågående generalstreiken ledsages av harde kamper mot de reaksjonære sikkerhetsstyrkene og de imperialistiske lakeiene.

marxisme og revolusjon i latin-amerika restaurert pkp grafikk

For maoismen som kommando og veiledning

Vi har oversatt denne viktige teksten fra redaksjonen for ‘El Maoista’. Vi har oversatt til norsk fra den uoffisielle engelske oversettelsen utført av de tyske kameratene i ‘Dem Volke dienen’ og fra den spanske originalen. Vi oppfordrer kamerater til å studere denne i sammenheng med andre viktige tekster i den internasjonale kommunistiske bevegelsen og tolinjekampen om maoismens innhold.