rich poor

Ny studie: Rike lever mye lenger enn fattige

Klassetilhørighet påvirker oss, og gir helt konkrete utslag for livene våre.

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

13. mai publiserte det medisinske tidsskriftet Jama resultatet av en større forskningsstudie. Forskere i Norge og USA har studert dødsårsakene til mer enn 400.000 nordmenn som døde mellom 2005 og 2015. Målet har vært å studere sammenhengen mellom inntektsforskjeller og levealder. De har videre sammenlignet funnene med tilsvarende forskning i USA.

Undersøkelsen kan leses her.

Blant institusjonene bak studien er det norske Folkehelseinstituttet. På egne nettsider har de publisert en informativ og lettlest artikkel om studien, og her uttaler seniorforsker i Folkehelseinstituttet og førsteforfatter på studien, Jonas Minet Kinge, seg om resultatene:

‒ Den store og raskt økende forskjellen i levealder mellom de rikeste og fattigste vekker oppsikt i flere fagmiljøer, spesielt med tanke på at inntektsforskjellene i Noreg er relativt små.

Store og økende forskjeller

Forskningen viser at det er en direkte sammenheng mellom forventet levealder og inntekt. Hele 14 leveår (!) skiller de største ytterpunktene.

Figur 1: Folkehelseinstituttet.

Samanligningene som følger gjelder 40-åringar (se figur 1).

Forskernes funn blant ytterpunktene av de fattigste og rikeste:

  • Menn blant de en prosent med høyest inntekt har en forventet levealder på 84,4 år. Mennene med lavest inntekt kan forvente hele 13,8 færre leveår. Det er disse mennene som har den korteste levealderen.
  • De rikeste en prosent av kvinnene i Norge har høyest forventet levealder. Disse har en forventet levealder på 86,4 år. Disse vil leve i gjennomsnitt 8,4 år lenger enn de fattigste kvinnene.

Tallene ovenfor gjelder de én prosent rikeste kontra de én prosent fattigste. Når vi ser på resultatene for fjerdedelen av de fattigste og rikeste er forskjellen 8 år for menn, og 6 år for kvinner.


Forskningen viser også at forskjellene har økt i løpet av perioden forskningen pågikk, mellom 2005 og 2015.

  • Hos den rikeste fjerdedelen av befolkningen har forventet levealder økt. I dette sjiktet har kvinnenes forventede levealder økt med 3,2 år, mens den har økt 3,1 år for mennene.
  • Hos den fattigste fjerdedelen av befolkningen har kvinnenes forventede levealder sunket med 0,4 år. Den forventede levealderen til de fattigste mennene har hatt en økning på 0,9 år.

Forskerne peker på en økning av en større forekomst av følgende dødsårsaker blant de fattigste, som grunnlag for de økte forskjellene:
hjerte- og karsykdommer, kreft, lungesykdom og demens i eldre lag av befolkningen. Og rusrelaterte dødsfall og selvmord for yngre aldersgrupper.

Årsaker

Tidligere nevntePå sine nettsider har Folkehelseinstuttet skrevet om studiene. Der sier forsker Jonas Minet Kinge:

‒ Dette er ein beskrivande studie. Vi veit lite om kvifor forskjellane er så store og kvifor dei aukar. Studiar frå Sverige og andre land tyder på at det ikkje er pengane i seg sjølv som gjer at dei med lågare inntekt har lågare forventa levealder. Blant dei som har låg inntekt, er det til dømes fleire som bur aleine, og fleire som har lågare utdanning. Vidare kan tilgang til helseinformasjon, medfødte eigenskapar, fosterliv og oppvekst og andre miljøforhold vere viktige, seier Kinge.

‒ Vi må forske meir på årsakene. Heldigvis har vi eit forskarmiljø i Noreg som har kompetanse på å kople data frå helseregistra med data for inntekt, utdanning og hushaldningsinformasjon. Ved hjelp av registerkoplingane kan vi gjere meir detaljerte analyser enn det dei kan i dei fleste andre land, noko denne studien også viser, legg han til.

screen_shot_2014-12-17_at_12.06.22_pm_0_0

Sanksjoner overrasker ikke revolusjonære

Tjen Folket Media er 100% mot USA-imperialismens innblanding i Venezuela. Yankee-imperialistene har i over hundre år spredd død og terror over kloden. Fra krigen med Spania om kolonien Filippinene, til Korea-krigen og til Irak-krigen, har USA vist sin blodtørst. Det har de vist med intervensjoner, innblanding, valgfusk og sanksjoner mot regjeringer som ikke føyer seg under USAs agenda. Venner av regimene i Venezuela og Cuba henviser alltid til sanksjonene når de konfronteres med fattigdom og vareknapphet i disse landene. Men virkelige revolusjonære kan ikke late som om sanksjoner kommer som et sjokk.

dig

Protest mot fascisten Bannon i Bergen

8. mai ble det holdt en demonstrasjon mot Nordiske mediedager sin invitasjon av Steve Bannon til Bergen. Det var facebooksida «Aktivisme i Bergen», tilknyttet flere aktivistmiljø i Bergen som stod bak markeringen.

Bjørnar Moxnes foran slottet

Ordet kommunisme avgjør ingenting

Det var to svært sympatiske Rødt-representanter som møttes til en høflig diskusjon, eller kanskje mer en samtale. Den ene ville stryke ordet kommunisme fra programmet fordi det kommer i veien for dialog med folk som kanskje er enig i programmets innhold men forbinder begrepet med diktatur. Den andre forsvarte begrepet, fordi hun mener partiet bygger på marxismen og skal bygge på marxismen.

Viva_o_1_de_maio_2019_10

Dansk oversettelse: Vov at kæmpe, vov at sejre!

På denne 1. Maj hilser de marxistisk-leninistisk-maoistiske Partier og Organisationer fra hele verden vor klasse, det internationale proletariat, og de undertrykte folk og nationer, som midt i voksende fattigdom, sult, imperialistisk terror og aggression, kæmper imod imperialismen, verdensreaktionen og revisionismen. Vi genbekræfter endnu engang vor ed om aldrig at hvile, så længe der findes udbytning på Jorden og at hejse vore røde faner med hammer og segl til endnu større højder, indtil menneskeheden er trådt ind i Kommunismen.

Libya-utvalgets rapport.

Den råtne reformismen: landsmøte i partiet Rødt

9.-12. mai finner partiet Rødts landsmøte sted på Radisson SAS hotell på Alnabru i Groruddalen. Dette skjer under i en signifikant framgang for partiet, særlig på målingene og i media, men også med mange nye medlemmer og tillitsvalgte. Det er et reformistisk parti som samles for å ta nye skritt mot fullstendig integrering i det borgerlige statsapparatet.

gaza-3829463_960_720

Opphetet situasjon i Palestina

Det har vært en rekke døde på begge sider, hovedsakelig palestinske sivile etter Israels terroristiske hevnangrep som systematisk retter seg mot vanlige boligområder som mer enn noe likner konsentrasjonsleirer.

1mai2019oslo1

▶ Video: Rød 1. mai i Oslo

I anledningen 1. mai 2019 ble det arrangert en rekke demonstrasjoner og markeringer rundt om i landet. Flere plasser ble det også avholdt røde og revolusjonære markeringer, blant annet i Oslo, som dokumentert her.

Dutch_MINUSMA_troops,_UN_mission_Mali_01

Norske soldater til Mali og imperialisme i Vest-Afrika

NRK melder at norske soldater blir en del av FN-styrken i det vestafrikanske landet Mali. Landet var en del av de franske koloniene i Afrika, og er fortsatt dominert av fransk imperialisme. Vi må gjennomskue løgnene i vestlige media, og avsløre at vestlig imperialisme slett ikke betyr fred og utvikling for de afrikanske folkemassene.

signal-attachment-2019-05-02-175906

Oppdatert: Protester og markeringer på første mai

TFM har fått inn rapporter fra protester og markeringer i fire byer; Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansand. I tillegg har 1. mai blitt markert andre steder med plakater, og det er rapportert om lokale propagandaoffensiver. TFM har mottatt mange bilder og rapporter fra graffiti, plakater, klistremerker og utdeling av flyers.