1

Litt om forholdene under kommunismen

Vi har fått et spørsmål fra en skoleelev som jobber med en oppgave om politiske ideologier og derfor har noen spørsmål til oss:

Hei!

Jeg jobber med en oppgave om politiske ideologier, og har valgt kommunismen. Jeg lurte på om dere kunne fortelle meg litt om forholdene i kommunismen (økonomiske, sosiale forhold), og hva stategien er for å oppnå et kommunistisk samfunn?

Takk for all hjelp!


Vi svarer slik:

Hei

Anbefaler deg å sjekke tjen-folket.no for utfyllende svar på spørsmålene dine. Spesielt programmet vårt og Hva mener Tjen folket?. Du kan også søke på sidene etter kortere tekster som handler om det du spør om.

Vi vil likevel gi et kort svar på det du spør om:

1) De økonomiske forholda i et kommunistisk samfunn er preget av felleseie. Dvs at alle viktige redskaper og verdier i samfunnet hører til fellesskapet – fullt og helt. Fabrikker, jordbruksjord, veier, kommunikasjon, vann osv. vil alt sammen være i fellesskapets eie og under kontroll av kollektivet.

2) Kontrollen kan utøves enten direkte av innbyggerne i en kommune eller bydel, eller direkte av de som utfører en jobb for fellesskapet, eller den utøves av valgte representanter og utpekte administratorer.

3) Et kommunistisk samfunn vil være gjennomorganisert. Fra topp til bunn vil samfunnet henge sammen med åpne bånd. Makten vil være direkte utgått fra folk og fra kollektivet.

4) Vi kan se til tidligere samfunn for å se kommunisme i praksis. I steinalderen og annen forhistorisk tid levde mennesker i urkommunistiske fellesskap, med felleseie som grunnlag. Noen slike samfunn finnes fortsatt.

5) Kommunistiske måter å gjøre ting på, presser seg også gjennom i kapitalistiske samfunn, slik som dugnad og frivillig arbeid for nærmiljø og for andre.

6) Sosiale forhold og kulturen i et samfunn hviler begge på økonomien. Hvordan samfunnet organiseres grunnleggende, vil slå inn i sosiale forhold. Et samfunn som hviler på felleseie, og der det ikke finnes klasser, vil for eksempel dyrke fram sosiale forhold preget av kollektivisme og likeverd.

7) Kommunisme betyr også at folk betyr mer for hverandre og bygger ned fiendskap og misnøye mellom folk. Det legger til rette for å fjerne både kvinneundertrykking og rasisme.

8) Den største forskjellen for flertallet av verdens folk, i Latin-Amerika, Afrika og Asia, er at kommunismen betyr at den verste fattigdommen og nøden raskt kan fjernes, siden snylterne ikke vil kunne rane disse landene lenger. Vi kan fjerne sulten raskt, noe som betyr at 30-40 millioner vil slippe å dø av mangel på mat hvert år.

9) For å komme dit må makta rives ut av hendene på de som har den i dag. Disse tjener enorme verdier, og har enorm makt, som følge av kapitalismen. De vil derfor stå i veien for all endring i retning kommunisme.

10) De vil ikke gi makta fra seg frivillig. Derfor må vi gjøre revolusjon. Alle andre veier er feilslått. Den fredelige veien fører til at de som ønsker forandring blir en del av systemet de vil avskaffe. De blir selv en del av herskerne og får selv interesse av å bevare systemet. Derfor er revolusjon den eneste mulige veien.

11) Etter revolusjonen venter en lang periode med sosialistisk overgang til kommunismen. Sovjet og Kina begynte denne prosessen, men der ble den stoppet og kapitalismen ble innført igjen, men maskert som sosialisme.

12) Derfor må folket under hele denne perioden av sosialistisk overgang, stadig passe på og presse de kommunistiske politikerne slik at de ikke gir opp kampen og åpner for kapitalismen igjen.

Mvh

Tjen folket