1

Ta antifascistisk forsvar på alvor

En antifascist, Heather Heyer, ble drept i Charlottesville, USA og mange ble skadd, da en fascist kjørte bilen sin rett inn i en antifascistisk demonstrasjon 12. august.

Antifascistene protesterte mot “Unite the Right”, en samling nazister, jødehatere, KKK-folk og såkalte “alt-right”-internett-aktivister. Disse folka kom til sin samling mer enn forberedt på bråk. Mange hadde hjelmer, skjold og køller. En del hadde også skytevåpen.

Skjoldene var malt i velkjente fascistsymboler, for eksempel økser med kornbånd slik Mussolini brukte, og diverse runer og krigskors velbrukt blant nazister i historien og i dag.

Da de ble intervjuet sa fascister at de lærte av Gyldent Daggry i Hellas og av “Nordfront” i Sverige. En av dem sa også at de vil bygge samhold og kampkraft gjennom aktivisme – slik antifascister og “venstresida” gjør.

Vi opplever ofte at folk gjør narr av nazistenes skjold, av nazistenes voldelige retorikk og av at de driver med kampsport og friluftsliv. Vi opplever at dette kalles LARPing (Live Action Role Playing – en form for rollespill). Det framstilles som patetisk og tullete. Og å forberede seg på å møte dette blir også latterliggjort.

Men ingen ler i Charlottesville.

Og blant svenske antifascister må latteren sette seg fast i halsen, når man oppsummerer at nazister har drept over tjue mennesker på tjue år. Når nazister smeller av bomber og drar på treningsleire med automatvåpen i Russland – samtidig som de nyter godt av politiets beskyttelse når de rekrutterer til aktivismen på gater og torg.

Det er idiotisk og farlig å le av dette.

Det er også idiotisk og farlig å ville gi nazistene og politiet monopol på voldskapital. Det legger opp til at man selv og andre blir ofre og at man verken kan beskytte seg selv, sine kamerater eller sine organisasjoner. Det finnes antirasister som har dette som politisk linje. De fordømmer konfrontativ antifascisme. De ler av eller fordømmer forberedelser på å kunne forsvare seg selv. Og noen hevder at “nazistene vil ha vold” og derfor må antifascistene unngå dette for enhver pris.

Konsekvensen av dette er at antifascister møter uforberedt til demonstrasjoner og aktiviteter som kan bli angrepet av fascister. Det gjør at antifascister må sette sin lit til at politiet kan hjelpe dem om de får problemer. Og det sprer den vrangforestillingen at fascister ikke kan beseires fysisk. Når virkeligheten er tvert om – i hovedsak blir fascister nedkjempa i de fleste slag og kriger. Og det eneste som gjør at nazistene i Sverige har kunnet vokse og kan samle hundrevis i demonstrasjoner, er den massive støtten fra politiet, som stiller opp som livvakter for hitleristene og banker antifascister som forsøker å stoppe galskapen.

Det forsvarlige er å arbeide for at antifascister trener, organiserer seg og dyrker en kampvillig kultur. Det tekniske er ikke det viktigste, men å øve på en mentalitet der vi ikke lar oss skremme eller splitte, men går på og møter fascistene med de nødvendige midlene.

Å overvinne fascistene kan bare skje på en rekke fronter. Det finnes ikke én metode som løser alt. Men å plukke vekk metoder, å ta verktøy ut av verktøykista, eller å ignorere slike spørsmål – det er en oppskrift for sikkert nederlag.

Vår politiske linje, vårt verdensbilde, er marxismen-leninismen-maoismen. Et sentralt element i denne, er å agitere for rød makt. Rød makt innebærer at folkets sjølforsvarsstyrker bygges opp mot fascistisk reaksjon og terror. Det innebærer at grupper som forfølges av nazistene, gjør seg selv i stand til å slå tilbake og knuse dem. Uten en slik styrke, har folket ingenting å forsvare seg med.

Vi vil være konkrete når vi snakker om grupper som forfølges, eller står i fare for å forfølges. Historisk, og i dag, truer fascistene en rekke grupper særskilt;

  • Innvandrere, utlendinger, flyktninger, mørkhuda folk, barna av disse, deres familier.
  • Muslimer, jøder, romfolk, samer, religiøse og etniske minoriteter.
  • Skeive folk, transpersoner, seksuelle minoriteter.
  • Kommunister, sosialister, fagforeningsaktivister, antifascister.
  • Antirasister, liberale demokrater, politiske konkurrenter.
  • Nazistenes egne opposisjonelle og avhoppere.

Og med sin politikk for å skjerpe motsigelser ved å slå ned på dem og politikken for krig og ekspansjon – så utgjør de en trussel mot hele land og nasjoner. Se bare ødeleggelsene hitlerismen brakte Tyskland og hele Europa.

Kort sagt – fascismen er en dødelig trussel mot svært mange mennesker, mennesker som er venner, kolleger og familiemedlemmer av svært mange flere. Og til syvende og sist en trussel mot alt vi har og alt vi er. Fascismen er en trussel og en fare for deg som leser dette, for de du kjenner, for mennesker du er glad i.

Dette må mane folk til å ta stilling. Stilling for seg selv. Stilling for sine nære og kjente. Stilling for en konsekvent og militant antifascisme.

Vi hilser Heather Heyer, som ofret livet i kampen mot fascismen. Vi sørger med hennes etterlatte og vi vil bære hennes navn med oss i kampen – sammen med navnene til alle andre som har ofret livet for kampen. Alle aktive antifascister er våre venner – og vi vil kjempe skulder ved skulder uansett hvilken ideologi de støtter.

Antifascisme er sjølforsvar – organisér antifascismen på alle fronter!