Fascismen er farlig men den er like fullt en papirtiger