Mot «tredjeverdenismen», den falske antiimperialismen