Den demokratiske revolusjonen, av Perus Kommunistiske Parti