Politisk plattform for Marxist-Leninistisk Front i NKP (1970)