1

Foran valget i India

Av en kommentator for Tjen Folket Media

Tyske Dem volke dienen skriver at en rekke aksjoner er gjennomført i mars av Folkets Geriljafrigjøringshær (PGLA), som ledes av Indias Kommunistiske Parti (Maoistisk).

Det nærmer seg nye valg i India, som i vestlig media ofte omtales som «verdens største demokrati». Men for folkets masser er dette heller verdens største bløff. Hvor er «demokratiet» for Indias millioner av hjemløse gatebarn? De som overlever på almisser og som glemmer sine sorger og får sove på jernbaneskinner, bare takket være sniffing av lim? Hvor er «demokratiet» for de dypeste bredeste massene av Indias fattige bønder og proletarer? De som møtes med fascistisk terror når de reiser seg for å gripe etter makten?

Bløffen er lett å avsløre, om man ser på demokrati som noe mer enn borgerskapets sirkus for å føre folk bak lyset. Første runde av valget vil skje 11. april, og de to største partiene er som tidligere hindufascistiske BJP og Ghandi-dynastiets Kongressparti. Begge er partier som alltid har samarbeidet tett med utenlandsk imperialisme, blant annet ved å selge landets ressurser billig til store utenlandske monopolselskaper. Disse har blant annet ødelagt livsgrunnlaget for mange av Indias fattigste mennesker i dypet av Indias landsbygd. For eksempel med storstilte utbyggingsprosjekter der de fattigste bøndene drives vekk med vold, for å gi plass til de store monopolselskapenes utsuging av land og folk.

CNN melder at Kongresspartiet igjen stiller en toppkandidat fra Ghandi-Nehru-dynastiet. Dette er familienavnene til de fremste politiske lederne i India gjennom mer enn femti år av formell selvstendighet. Det er snakk om landets første statsministere, som gjennom inngifte i hverandres familier har skapt et politisk dynasti, som i India er kjent for utstrakt korrupsjon. De forsøker nå å vinne tilbake regjeringen fra BJP og deres «sterke mann» Modi, en politiker skapt av fascistiske RSS. I praksis er det ingen forskjell for folkets masser, hvorvidt det er Kongresspartiet eller BJP som danner regjering. Den gamle staten må bruke fascisme for å holde folket nede og sikre den fortsatte plyndringen av landet. Deres mål er i hovedsak å gjennom det korrupte systemet fylle sine egne lommer, på bekostning av folket. Og der det finnes slik undertrykking vil det finnes motstand.

Folkehæren har som sagt gjennomført flere aksjoner, blant annet en skuddveksling med politiet i en landsby i delstaten Kerela den 6. mars, en sabotasjeaksjon den 13. mars i Odisha mot en byggeplass der den ansvarlige på stedet også ble henrettet, i flere uker rundt den 13. mars ble veggaviser for valgboikott satt opp mange steder i delstaten Odisha, den 18. mars ble en politipatrulje angrepet blant annet med en improvisert sprengladning og en politibetjent ble drept og fem ble alvorlig skadd i Chhattisgarh, samme dag i Bihar-provinsen ble en politiforlegning satt fyr på og samme dag var det også en skuddveksling mellom geriljahæren og spesialsoldater fra den gamle indiske statens væpna styrker.

Ved valgtider forsøker den gamle og råtne indiske staten å skape et bilde av demokrati og medbestemmelse. De forsøker å skape en illusjon om at det fattige landet har en framtid innenfor imperialismen. Men folkets geriljahær, Kommunistpartiet og folket selv vil vise med sin kamp at de ser tvers gjennom løgnene og at kampen vil fortsette med uforminsket styrke.