Politiangrep i Stockholm mot demonstrasjon for streikerettigheter