1

Dansk løpeseddel: Valg, nei! Folkekrig, ja!

Vi publiserer her en løpeseddel først publisert på nett av danske Socialistisk Revolution:

Løbeseddel: »Valg, nej! Folkekrig, ja!«

Vi deler denne løbeseddel, der distribueres af revolutionære i Danmark op til EU- og Folketingsvalgene 2019.

Demokrati for hvem?

De herskende imperialister har indkaldt til valg. Disse valg til Folketinget og Europa-Parlamentet kaldes for demokrati, men i virkeligheden er de kun til for at fornye den kapitalistiske regering, der administrerer udbytningen og undertrykkelsen af proletariatet og folket. Disse valg kan ikke skabe et samfund, der er frit eller retfærdigt, de tjener kun til at give masserne en følelse af medbestemmelse. Denne illusion opretholder borgerskabet, for at kunne stjæle den værdi, som arbejderne skaber!

Valg kan aldrig stoppe imperialismen

Parlamentarisk demokrati er kun en bestemt regeringsform. Det vigtige er ikke hvordan kapitalisterne regerer, men at de regerer. Den danske stat vil altid varetage borgerskabets interesser, uanset hvem der bliver valgt ind i Folketinget. Borgerskabet bakker gerne op om fascister som Rasmus Paludan, giver dem en platform og vil til enhver tid støtte fascisme, når det splitter proletariatet og folket på religion og etnicitet, og dermed hindrer et opgør med kapitalismen.

Boykot de imperialistiske valg!

Vi revolutionære opfordrer alle arbejdere og progressive folk i Danmark til at boykotte valgene til det imperialistiske Folketing og den Europæiske Union. Disse valg tjener kun til at legitimere reaktionære institutioner, der ingen som helst indflydelse giver proletariatet og folket. Det vil ikke give masserne nogen politisk indflydelse at stemme. Politisk magt vokser ud af løbet på et gevær, ikke en stemmeseddel, det har alle de revolutionære bevægelser verden over i de sidste 200 år bevist.

Kæmp og gør modstand!

Det er retfærdigt at gøre oprør imod fascistisk provokation, politivold, løndumping, ghettolove og anden undertrykkelse. Masserne gør dette hver dag og hver time. Men disse daglige kampe kan i sig selv kun føre os rundt i en ring, hvor rettigheder erobres og tabes på skift, uden en varig ændring. Den eneste permanente løsning er at udvikle klassekampen endnu mere, til en socialistisk revolution, hvor proletariatet erobrer magten med vold i en folkekrig. Denne skal ledes af arbejderklassens parti, Danmarks Kommunistiske Parti, der ledte den væbnede modstandskamp i 1940’erne og som i dag skal genrejses. Derfor siger vi: Valg, nej! Folkekrig, ja!