1

India: Revolusjonære krigshandlinger under valget

Tjen Folket Media har oversatt fra den revolusjonære nettsida Incendiary News fra denne artikkelen:

India: Maoistiske styrker tar over tettsted, tilintetgjør fiender og ødelegger regjeringsbygning

Skrevet av Ed Dalton

40 geriljasoldater fra Folkets Geriljafrigjøringshær (PLGA), ledet av Indias Kommunistiske Parti(Maoistene), tok over tettstedet Timurpalli i Malkangiri-distriktet i Odisha den 19. mai.

Ved å legge de lokale styresmaktenes hovedkvarter i Panchayat-bygningen i grus, tok PLGA-enheten over uten at noen ble skadet. Aksjonen ble propagandert for gjennom hele regionen med flygeblad og hefter som erklærte at den var utført som hevn mot den gamle statens aktiviteter mot stammefolk, inkludert falske sammenstøt (hvor regjeringen dreper hovedsakelig ubevæpna folk og påstår de er maoistiske krigere, en taktikk de bruker for å angripe fattigbønder og undertrykke politiske syn). Aksjonen var også en respons på at staten forfølger intellektuelle og revolusjonære demokrater, som de påstår er “urbane maoister.”

CPI (Maoist) har også utført flere viktige væpna aksjoner under generalstreiken i Gadchirolli, holdt den 20 mai. De ødela to varehus og annet viktig utstyr og paralyserte produksjonen i distriktet. I en åpen utfordring mot de reaksjonære styrkene hang partiet opp røde flagg og bannere som erklærte generalstreiken i regionen.

De revolusjonære brukte trær og bannere for å skape veiblokader på en viktig vei mellom Karamphata og Gurupalli, i Etapalli Taluka, og festa banneret på et kjøretøy maoistene hadde brent noen dager tidligere. Kommunistiske flagg var å se over hele området. Markeder i regionen stengte i tråd med generalstreiken.

india 1

I Ranchi-distriktet, i staten Jharkand ble to medlemmer av Special Auxiliary Police skadet i et bakholdsangrep fra PLGA.

Den væpna generalstreiken var erklært som svar på det utenomrettslige drapet av CPI (maoist)-medlem Ramko Narote og geriljasoldaten Shilpa Dhurva den 27. april i Gundurwahi.

Hvert år bruker den reaksjonære indiske staten terror mot massene og revolusjonære for å forsøke å få en slutt på folkekrigen og hvert år møtes de med ydmykende mislykkelse. Generalstreiken og de væpna kjempende aksjonene viser at maoistene ikke gir etter i sin kamp for nydemokrati for det indiske folket.