1

Stortinget kommer ikke til å løse klimaproblemer

Av en kommentator for Tjen Folket Media.

Titusenvis protesterer men kravene dør i Stortinget. Selv med et Storting fullt av såkalt grønne politikere, vil de ikke kunne gjøre noe avgjørende for klimaet innenfor kapitalismen. Bare revolusjon kan redde kloden fra miljøkatastrofen.

NRK melder at Stortinget stemte ned krav stilt i de massive ungdomsprotestene for klimaet:

“22. mars var gatene fulle av streikende skoleungdommer, 40.000 elever fra hele landet, med ulike partipolitiske preferanser, men med høylytte krav om en ny kurs i klimapolitikken.(…) Bare SV, MDG og Rødt stemte for.”

Det er all grunn til å hedre de massene av ungdom for å ta til gatene for miljøet. De slutter seg til en internasjonal bevegelse som tar opp en av de aller største krisene i verden i dag. Kampen er rettferdig, men det må understrekes at den ikke kan seire gjennom Stortinget. Selv om SV, De grønne og Rødt skulle hatt rent flertall, hadde de ikke kunnet løse denne krisen. Krisen tar form av en klimakrise, men rotårsaken er det kapitalistiske systemet.

Kapitalismen er avhengig av vekst. Bare om kapitalistene går med overskudd vil de investere i noe. Og bare de som går med størst overskudd vil overleve konkurransen i lengden. Det er derfor vi får stadig større selskaper, som dominerer stadig mer innenfor sine sektorer. De tre partiene som stemte for klimakravene har akseptert kapitalismens spilleregler. De aksepterer det norske kapitalistiske lovverket.

De ønsker å føre kampen på gatene inn i Stortinget, slik at man i stedet for hundretusener av utålmodige ungdommer, får noen titalls politikere med svært god tid – og svært god lønn. Vi vet at ungdomspolitikerne som deltar i protestene hovedsakelig har gode hensikter, men målet om en bærekraftig utvikling og virkelige kutt i utslippene er umulig å nå innenfor dette systemet. Og man kan ikke bryte med systemet, om man følger spillereglene som er skapt av og for de som bevarer dette systemet.

En fortsatt grønn og blå klode krever revolusjon. Bare revolusjon kan avskaffe kapitalismen. Å stemme på politikere eller å stemme over forslag i Stortinget hjelper ikke i det hele tatt. Tvert om, det fører kampen inn på en arena der klodens fiender har all makt. Det er et farlig blindspor for å gjøre bevegelser ufarlige.

En del håper at å bytte ut politikere vil løse problemet. Men problemet er ikke at dagens politikere er dumme eller onde. Problemet er systemet. Mange politikere vil sikkert gjøre det de kan, men de kan ikke gjøre så mye. Å bytte dem ut med grønnere eller rødere politikere er bare å fortsette med det samme man har drevet med i mange tiår allerede. De har snakket om miljø siden 1980-tallet. De har satt mål om å kutte utslipp siden da. Men likevel øker miljø- og klimaødeleggelsene hele tiden.

Det er kommunismen som vil gi massene makta. Det er kommunismen som vil skape en verden der vi har kontroll over produksjonen og der profitt ikke lenger er den eneste drivkraften i økonomien. Kommunismen vil få jorda til å skinne, den vil skape en bærekraftig og planmessig utvikling som kommer alle mennesker til gode. Bare slik kan vi løse klimakrisen for alltid.