Israel planlegger å annektere store områder i Palestina