Internasjonal erklæring om opprørene i Latin-Amerika