1

Ecuador: Bønder mot gruvedrift

Publisert 27.11.19 på Dem Volke dienen
Oversatt av en bidragsyter for Tjen Folket Media

Komiteene for Fattigbønder erklærer sone fri for gruvedrift. 

I ei samling for fattigbønder ved Rio Mira 23. november erklærte Komiteene for Fattigbønder høytidelig Goaltal-området til å være et område fritt for gruvedrift. De slo fast at tidligere erfaringer med gruvedrift i landet har vist seg å være de-facto ødeleggelse av bøndenes livsgrunnlag, og ga de enkelte deltakere og organisasjoner lov til å stå hardt imot alle forsøk på å bringe gruvedrift til Mira.

Oftest selges storskala gruvedrift utført av de store gruveselskapene inn som en kilde til (godt betalte) jobber, utvikling av infrastruktur og gunstige investeringer for folket i det aktuelle området. Motstand mot det blir vanligvis framstilt av de borgerlige mediene og myndighetene for å være fiendtlige mot framgang og ikke være i stand til å se det store bildet av den landsomfattende økonomien. Hvis motstanden er militant, er ingen omtaler sjofle nok til ikke å bli kringkasta i alle mulige kanaler. Opportunistiske elementer kjøpes eller bestikkes på annen måte, mens bekjempende handling blir svartmalt, kriminalisert og spredt.

Imidlertid fører ikke dette til ekte framgang, bare til dypere gjennomtrenging av byråkratisk kapitalisme. De store gruveselskapene håver  inn, kjøper opp jordbruksområder (med løfte om at det snart blir nye jobber) eller får det beslaglagt av regjeringa under et eller annet påskudd, får inn spesialister for å betjene maskinene og etterlater et utarma området et dusin år seinere. Da har vannstanden blitt senka, eller elvenes løp har blitt endra, lufta, vegetasjonen og dyrelivet er forgifta, skog har måtte vike for adkomstveier og for de mye lovede investeringene i lokal trafikk, handel, utdanning osv., all finansiering er trukket tilbake (hvis den i det hele tatt blei realisert i utgangspunktet). Eksemplene på denne praksisen er mange, ikke bare i Ecuador eller Latin-Amerika, men uansett hvor det er gruvedrift i de undertrykte landene.

Det framhever forståelsen for at gruvedrift – uansett hvor svikefullt det blir grønnvasket – aldri vil være i samsvar med interessene til fattige bønder, og samlinga av 23. november erklærte sin totale uforsonlighet mot alle forsøk på å bringe gruvedrift til bassenget. Videre ga den uttrykk for den dype forpliktelsen om ikke å bli splitta i denne kampen av bestikkelser fra imperialistene eller deres lokale lakeier, men heller å konfrontere det som måtte komme, de som tar sikte på å skvise de fattige bøndenes liv gjennom ødeleggelse og tyveri av jorda deres.

Her gjengir vi den uoffisielle oversettelsen av en rapport utstedt av Defense Front of the Struggles of the People:

23. november 2019, klokka 10.00 ved Rio Mira, erklærer Komiteen for Fattigbønder Goaltal-området fritt for gruvedrift. Ei erklæring som i disse tider blir ei handling med liv eller død der det er to sider. På den ene sida står fiendene til naturen, vannet, framtida – dødens side. På den andre sida står vi som kjemper for vannet, jorda, framtida til barna våre – livets side.

De er to forskjellige og antagonistiske kamper og formål, som ikke kan sameksistere i harmoni. De, gruveselskapene, med en urettferdig sak. Vi, bøndene, med en rettferdig sak. De rettferdige kampene er de som vil seire i menneskeheten.

Vi vil starte denne handlinga som markerer vår motstand mot gruvedriftas gjennomtrenging i det nordvestlige landet. Vi erklærer Rio Mira for ei SONE FRI FOR GRUVEDRIFT.

Vi ønsker hjertelig velkommen til alle bønder i Rio Mira, til kameratene fra Foreninga for Urfolk og Bønder i Imbabura, Arbeidernes Forsvarsfront i Imbabura, Komiteene for Fattigbønder i Cotopaxi og Chimborazo, kameratene i Bolívar, dette er deres hjem, fordi landet er huset vårt, de undertrykte av verden. Det er her vi tenner gnisten som utvilsomt vil antenne kampen for å erobre bedre dager for fattige bønder.

1 INTERNASJONALEN – Hymnen til de fattige og utnyttede.

KAMPEN FOR JORD ER KAMPEN FOR LIVET. JORDA TILHØRER OSS, FORDI DET ER VI SOM DYRKER DEN.

2 Velkommen til alle deltakere og delegasjoner.

Her er vi, det er vi, de fattige bøndene, som ikke har noe jord og som blir utnyttet på den mest elendige måten. Her er vi, de fattige bøndene, de av oss som har små jordstykker, men av dårlig kvalitet, uten vanning, eller for våt jord som produserer veldig lite og krever mer arbeid og mer ressurser enn vi har.

Her er vi, vi er de fattige bøndene, de av oss som har lært å leve med den spektakulære bjørnen som fremdeles går opp bakken, mot heiene. De som bor med rødspisshjorten, med hjorten, nesebjørnen, andesklippehanen, ekornet, oteren. Det er vi, de fattige bøndene som bor sammen med pumaen som fortsatt brøler sammen med ungene sine i skogen.

Men, til tross for dette, denne avmagra jorda som vi dyrker, er det landet vi ikke har, faunaen og floraen som er et reservelager for verden, er en del av det landet vi lengter etter. Det tilhører oss og nå vil de ta det fra oss og gi det til de store gruveselskapene. Det lille vi har som bønder og som menneskeheten har som en reserve, vil bli ødelagt for å favorisere transnasjonale selskaper. For å generere rikdom, sier regjeringa. Ja, rikdom som skal tas av byråkrater, staten og selvfølgelig de store forretningsmennene.

Vi vil ikke ha blodbad for familiene våre. Vi ønsker ikke ha landet uten bjørner, uten puma eller haner. Vi vil ikke ha skogen uten trær, vi vil ha landet vårt, og vi vil ha det i live.

I dag har regjeringas prosjekt gitt bort konsesjon til tusenvis av hektar mellom motorveien Ibarra-San Lorenzo og den colombianske grensa. De vil finansiere den statlige økonomien med jorda vår, med livene våre, og vi kan ikke og vi vil ikke tillate det.

Gruveselskapet splitter allerede samfunnet vårt. De kjøper samvittigheter, offentlig myndigheters, korrupte lederes, og samvittigheta til bondekameratene som tror at gruvedrifta vil avskaffe sult, og betalinga er elendighet. Først splitter de oss, så vil de kjøpe oss, vi er ikke i tvil om at om ikke vi står sammen vil drepe oss, men de vil ikke finne oss slukøra, uten ære, uten vilje til å forsvare jorda vi har dyrka i over 60 år, for jorda som selv midt i vanskelighetene har gjort det mulig for oss å forsyne byene med de nødvendigste jordbruksprodukter som mais, bønner, appelsiner, sukkerrør, men også lufta og vannet som er det vi alle sammen trenger for å leve.

Tro ikke at vi vil stå i ro og se på at de tar ressursene våre, i form av gull, kobber eller annet metall, uansett hva det betyr eller representerer for den fattige bondestanden. For oss er jorda, uansett hvor lite det er eller hvor dårlig kvaliteten er, livet vårt, og livet er uvurderlig.

Vi er ikke villige til å anerkjenne myndighetenes beslutninger, fordi de tenker på andre ting. De tenker på hvordan de kan finansiere utgifter som ikke tjener folket, den fattige bondestanden. Vi respekterer ikke eller anerkjenner det myndighetene sier, lovene deres, fordi de allerede er kjøpt av transnasjonale selskaper, av forretningsmennene som ikke har noe imot å legge igjen en sti av ødeleggelse, forurensning, håpløshet i våre territorier, heller ikke konflikter og vold mellom oss, de fattige bøndene, de som genererer rikdommen med våre hender, med vår svette, med våre liv.

Men vi anerkjenner folkets myndighet og folkeorganisasjonene som: Foreninga for Urfolk og Bønder i Imbabura, Karanqui-folket, Arbeidernes Forsvarsfront i Imbabura, Komiteene for Fattigbønder i Cotopaxi og Chimborazo, kameratene i Bolívar, som har støtta oss. De som viser sin bekymring for hva som skjer, spesielt med bøndene i Corazón de Mundo Nuevo og El Guayabal, i Goaltal, med bøndene i Juntas og Drácula-reservatet i Chical.

Vi vil ikke at politiet og militæret skal fortsette å komme inn i samfunnene våre for å kartlegge hvem som kjemper, vi vet at de vil ende opp med å anklage oss for å være opprørere, gerilja, narkotikasmuglere, for da vil de tro at de har de juridiske argumentene for å forfølge, undertrykke, fengsle eller drepe oss. Derfor må vi skjule ansiktene våre, som er ansiktet til enhver bonde og bønder som er inneforstått med formålet vårt, er ansiktet til folket, til fjelldyret, til fjellet, ansiktet til vannet, et ansikt sprukket som jordas, de tusen ansiktene, ansiktene og viljene som kommer til uttrykk i vår organisasjon, Komiteen for Fattigbønder.

Vi ber alle fagforeninger, folkeorganisasjoner, bønder, det bevisste samfunnet i landet, om å støtte oss i denne rettferdige kampen, om å være oppmerksom på den undertrykkende kampanjen som allerede er satt i gang mot oss, vokterne av elva, av jorda, av jungelen, av heiene, livets voktere.

Vi ber det nåværende regimet om å avsløre konsesjonen av jorda vår til gruveselskaper, trekke gruveprosjektet og ta tilbake det som allerede er levert til rovdyra og gi det til oss, bøndene som ikke har det, og som er de som faktisk dyrker den. 

Hvis regimet åpner vei for gruvedrift på vårt land, vil det løse et kortsiktig problem, i noen få år, men de vil fordømme våre folk, våre familier, hele menneskeheten for alltid, siden skaden forårsaket av gruvedrift er uopprettelig.

Til dem som tror at gruvedrift kan eksistere i jordbruket, med den fattige bondestanden, kan vi forteller at de tar feil, de kan ikke leve livet med gift, de kan ikke leve livet med døden. De fattige bøndene kan ikke leve sammen med de store gruvevirksomhetene, og vi håper de ikke insisterer på å fortelle oss at det med gruvedrifta vil komme framgang, arbeid og overflod – for vi tror ikke på dem. Vi vil ikke ha semiføydal framgang, vi vil ha jorda. Vi vil ikke ha sysselsetting, vi vil jobbe på jorda vår, vi vil ikke ha rikdom eller overflod, vi vil ha jorda og vær trygg på at vi er villige til å kjempe for å forsvare eller erobre den. 

JORDA TIL DE FATTIGE MENNESKENE, IKKE TIL TRANSNASJONALE GRUVEDRIFT. 

HVIS DU ØNSKER Å HJELPE SAMFUNNENE, GI JORDA TIL DEN SOM DYRKER DEN.

SEIRENE FALLER IKKE NED FRA HIMMELEN, OG KOMMER LANGT MINDRE FRA ADMINISTRATIVE BESLUTNINGER. SEIRENE VIL VÆRE PRODUKTET AV STYRKEN I ORGANISASJONEN VÅR, AV DEN KORREKTE IDEOLOGISK RETNINGA, MEN FRAMFOR ALT, FOR VÅR BESTEMMELSE OM Å FRAMBRINGE ALT FOR Å EROBRE MÅLA VÅRE.

3 Erklæring og underskrift av sone fri for gruvedrift

ERKLÆRING OM SONE FRI FOR GRUVEDRIFT I SAMFUNNENE CORAZÓN DE MUNDO NUEVO, CAMPO LIBRE, SAN MIGUEL DE GUAYABAL DE LA CUENCA VED RÍO MIRA.

I Lita-Guadual ved innganga til Corazón de Mundo Nuevo, i dag, lørdag 23. november 2019, klokka 10, er vi fra samfunnene Corazón de Mundo Nuevo, Campo Libre, San Miguel de Guayabal ved Rio Mira, samla med deltakelse av ledelse og bønder, folkegrupper, urfolk, arbeidere, sosiale sektorer, som omfattes av artikkel 10 i republikken Ecuadors grunnlov, krever rettigheten og garantiene til samfunnene og folkene for å leve i et sunt miljø, krever også at naturens rettigheter blir oppfylt og i henhold til ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk, FNs erklæring om urfolks rettigheter angående anerkjennelse av folkenes autonomi og deres respekt, og vi gir følgende uttalelse:


REDEGJØRELSE

Etter flere møter og samlinger er samfunnsmedlemmene sikre på at både lovlig gruvedrift og ulovlig, forurenser naturen vår, vannet vi drikker, jorda vi jobber på og lufta vi puster inn, så vi utøver vår legitime rett til motstand som er gitt i artikkel 98 i republikken Ecuadors grunnlov, som sier:

Enkeltpersoner og grupper kan utøve retten til motstand mot handlinger eller unnlatelser av den offentlige makta eller av ikke-statlige fysiske eller juridiske personer som krenker eller kan krenke deres konstitusjonelle rettigheter, og kreve anerkjennelse av nye rettigheter.

Gruvedrift i alle dens manifestasjoner har skåret ned skogene våre, forurensa vannet, jorda og lufta med kjemikalier, detonert dynamitt i fjellene våre, har skremt bøndene, med mål om å ta gullet vårt. Sivile, offentlige tjenestemenn og militære vil for enhver pris bli rike og forurenser oss. Bare se på katastrofen på jorda vår, det grønne på moder jord har endra farge, retten til å leve i et sunt og økologisk balansert miljø er krenka.

Det er ingen lovlig gruvedrift som har miljøvennlig teknologi, alle selskapene er imperialister, nordamerikanske, kanadiske, kinesiske, russiske og andre. De kommer for mineraler og etter plyndringa forlater de landet vårt i fattigdom og ødeleggelse. Den ecuadorianske staten har ingen miljøvennlig teknologi, tvert imot, den har tillatt transnasjonale selskaper å ødelegge miljøet, har ikke garantert og forsvart den nasjonale suvereniteten som er beordra i artikkel 3, nr. 1 og 2 i grunnloven, i samsvar med artikkel 15. Statlige konsesjonskontrakter har ingen gyldighet, fordi institusjonene som garanterer rettighetene våre, primært for et sunt miljø, er avhengig av staten og gir tillatelser som dreper jorda vår.

Gruvedrift forurenser vannet ved å bruke arsenikk og andre kjemiske komponenter som havner i elvene våre Chota og Lita med munningen av Rio Mira og overtrer vår rett til vann etablert ved grunnloven i artikkel 12. Til tross for dette har ikke staten gjenoppretta land og vann i samfunnene på grunn av den alvorlige miljøødeleggelsen vi har blitt påført.

Valg eller forhåndskonsultasjon etablert i artikkel 57.7 er upassende, det er et marked med tilbud, der transnasjonalene og den ecuadorianske staten ønsker å splitte bøndene og tilbyr oss arbeid i bytte mot forræderi, konsultasjon som ville bli leda av det nasjonale valgrådet, en statlig institusjon som mangler troverdighet og legitimitet, etter gjentagende handlinger med tvilsom ærlighet.

II 
ERKLÆRING.

Når det gjelder det som blei uttrykt tidligere, som en grunnleggende del av dette instrumentet, erklærer samfunnsmedlemmene:

1. Vi avviser invasjonen, intervensjonen, studien, inspeksjonen, utnyttinga og inntrenginga på jorda og territoriene som tilhører samfunnene i Corazón de Mundo Nuevo, Campo Libre og San Miguel de Guayabal, ved Río Mira, som blir utført for enhver form for lovlig eller ulovlig gruvedrift.

2. Vi vil ikke tillate at informasjon samles inn for å søke etter mineraler, og hovedsakelig gull. Det å komme inn i vårt område for å samle informasjon vil bli betrakta som et angrep mot naturen og vil bli sanksjonert i samsvar med artikkel 171 i Ecuadors grunnlov.

3. Fra nåværende dato og framover kan verken et gruveselskap eller noen ulovlig gruvedrift finnes i våre samfunns jord og territorier. De må umiddelbart trekke seg ut fra området, ellers vil urfolks rett bli iverksatt for angrep mot naturen.

4. Fordi våre konstitusjonelle rettigheter for liv, helse, jord, vann, intakt miljø, luft og arbeid har blitt krenka ved handling eller unnlatelse av den ecuadorianske staten, ERKLÆRER VI, SAMFUNNENE I CORAZÓN DE MUNDO NUEVO, CAMPO LIBRE, SAN MIGUEL DE GUAYABAL VED RIO MARIA EN SONE UTEN GRUVEDRIFT.

For å attestere denne erklæringa signerer bønder, foreninger og folkets myndigheter erklæringa, tilstede:

Foreninga for Urfolk og Bønder i Imbabura

Karanki Folket

Bondekomiteen i Chimborazo

Bondekomiteen i Cotopaxi

Arbeidernes Forsvarsfront i Imbabura