1

Bergen: Møte om “Kina, en sosialimperialistisk stormakt”

Forlaget Røde Fane inviterer til åpent møte og samtale om boka «Kina, en sosialimperialistisk stormakt».

Møtet vil foregå på det akademiske kvarter i Bergen, på Maos lille røde, 20. Februar 19-21.

Forlaget skriver om boka:

«Som verdens eneste supermakt er USA-imperialismen hovedfienden av hele verdens undertrykte land og folk. De er fremst blant imperialistene. Men betyr det at USAs rivaler, hovedsaklig Russland og Kina, blir allierte av verdens undertrykte?

Betyr kommunistenes motstand mot norsk monopolkapital og yankeeimperialisme, borgfred med Russland og Kina, eller tilogmed en omfavnelse av disse?

En grundig gjennomgang av Kinas karakter og statens rolle i dagens verden, gir svar på spørsmålene. Og den gir også en del innsikter som er overførbare til hvordan vi må behandle alle slike stater. Det vil også øke innsikten om hvordan det kapitalistiske imperialistiske verdenssystemet fungerer, og hvordan maoismen skal anvendes i dag.»

Vi tror at dette møtet er interessant for alle som interesserer seg for sosialisme og en ny verden, alle som interesserer seg for Kina og for hva maoisme er. Det vil også gi en klarere innsikt i om Kina faktisk er en kommuniststyrt arbeiderstat, eller om partiet har skifta farge og blitt til sin motsetning – en fiende av Kinas folk.

Bøker fra Forlaget Røde Fane kan bestilles ved å sende e-post til post@tjenfolket.no

Les mer om forlaget her:
Historisk bok gis ut på norsk
Røde Fane: nytt tidsskrift og nytt forlag