1

Kampdagen 8. mars i inn- og utland

Den internasjonale kampdagen for arbeiderkvinner ble markert 8. mars over hele verden. Den revolusjonære bevegelsen gjorde kraftfulle aksjoner i mange land – mot patriarkat og imperialisme og for proletarisk kvinnekamp.

Vi anbefaler kamerater å se Dem Volke Dienen for en mer utførlig rapport i fra flere land.

Norge

Tjen Folket Media har tidligere skrevet artikkel om ulike aktiviter i forkant av Arbeiderkvinnenes internasjonale kampdag, 8. mars. Saken kan leses her:

Kampen ble gjennomført på grunnlag av dette oppropet:

8. mars ble markert over hele landet, og blant organisasjonene som deltok var Kampkomiteen.

I tillegg har Tjen Folket Media publisert en serie artikler om kvinnelige kommunistiske ledere. Du finner artikkelserien her: 

https://tjen-folket.no/?s=8.+mars+%C3%A5nd

Forlaget Røde Fane har gitt ut et hefte i forbindelse med 8. mars:

I Norge markerte masseorganisasjonen Kampkomiteen dagen med deltagelse i tog i Trondheim, Kristiansand, Oslo og Bergen. Dette rapporterer organisasjonen om på sine nettsider, og hele rapporten deres kan leses her: 

Rapporter fra 8. mars

Utenom Bergen hadde alle parolen “Kjemp og gjør motstand”. I Bergen var parolen “Kamp mot patriarkat og prostitusjon”.

Oslo: Konfrontasjon med fascister

I Oslo startet aktivistene med appell på Arbeidersamfunnets plass, like ved Youngstorget. På nettsidene skrives det at appellen handlet “om hvordan imperialismen rammer fattige og arbeidende kvinner hardest. Blant annet gjennom sexturisme og sexslaver. Og om hvordan dette gjøres i Norge og bidrar til undertrykking”.

Ved Egertorget, som er på ruta toget passerer, hadde fascistiske provokatører fra organisasjonen SIAN stilt seg opp. Deltakere i 8. mars-toget viste tydelig at fascistene ikke var velkommen. Kampkomiteens lokale aktivister forteller at de og andre antifascister fra forskjellige grupper konfronterte dem, og at fascistene etter 30 minutter ble eskortert vekk med halen mellom beina. Etter dette fortsatte toget.

Kristiansand: Samarbeid med kurdiske aktivister, filmvisning og mer

Rapporten sier at Kampkomiteens aktivister i Kristiansand deltok på en rekke ulike aktiviteter i helga, også sammen med ulike organisasjoner og miljøer.

Fredag 6. mars arrangerte de visning av filmen “Girls on the Sun”. I sammenheng med filmen ble det holdt appeller som oppfordret til å delta i 8. mars-toget.

På selve 8. mars deltok noen fra Kampkomiteen på oppsetting av den kulturelle protesten “El Violador Eres Tú” som setter fokus på at kvinner alle steder utsettes for seksuelle overgrep og vold og drap, som har spredt seg globalt.

Kampkomiteen deltok med egen seksjon i toget, og skriver om dette:

“Bak parola vår i 8. mars-toget gikk Kampkomiteens aktivister og venner med mapucheflagg, samisk flagg, kurdisk flagg og røde flagg.”

De rapporterer også om at blokka gjorde seg hørt med kraftige slagord.

En representant for Kampkomiteen holdt også appell på et arrangement som samlet 8. mars-aktivister. Appellen handlet “om hvordan fascisme og imperialisme fører til undertrykking av kvinner, om SIANS’ misbruk av kvinnedagen, om den norske imperialismen, og om at kvinner ikke skal prøve å tilpasse seg et system styrt av patriarkalske holdninger og kapitalistisk profittjag, men må kjempe og gjør motstand mot kreftene som holder oss nede”.

Trondheim og bergen

Også i Bergen og Trondheim deltok lokale Kampkomiteer med egne seksjoner i toget, 8. mars. I Kampkomiteens rapport står det at en aktivist holdt “en appell om hvorfor kjempe og gjøre motstand på arbeiderkvinnenes dag”. Begge steder ble det ropt slagord i toget. I Trondheim skal aktivistene ha samlet seg til sosialt samvær.

Sverige

Svenske Kommunistiska Föreningen har publisert en serie bilder fra dagen på sine nettsider, som du finner her. Foreningen har deltatt med egen seksjon, parole og flagg i 8. mars-toget som hadde avgang fra “Sergels torg” utenfor den sentrale metrostasjonen i Stockholm.

Danmark

De danske kameratene i Socialistisk Revolution har publisert en lengre tekst om 8. mars som markerer at 2020 var 110-års-jubileet for 8. mars som internasjonal kampdag.

Leve 110-året for Arbejderkvindernes Internationale Kampdag!

I en bydel ble det skrevet “Kjøkken, mann, fedreland… Vårt svar: motstand!” på en vegg.

I Nørrebro ble det avholdt et møte for den proletariske feminismen for kommunismen.

Finland

De finske kameratene i Kollektivet Røde Fane rapporterer også fra 8. mars:

Et banner med slagordet “Lenge leve proletarisk feminisme” ble hengt opp i den finske byen Tampare.

Aktivister deltok i 8. mars-markering med et banner mot imperialisme og patriarkat.

Tyskland

Den tyske kameratene i Dem Volke Dienen rapporterer om markeringer av 8. mars i både den østre, nordre og sørlige delen av Tyskland.

De skriver:

“I øst var det godt oppmøte, ut ifra lokale forhold, på en forelesning som ble arrangert i Weimar. Ulike propagandaaksjoner ble utført i Berlin, og en kontingent fra Rød Kvinnekomité Berlin deltok i den store demonstrasjonen 8. mars. Til tross for den svært “liberale” karakteren til demonstrasjonen, gjorde kameratene et klassekjempende bidrag.”

“I nord fokuserte Rød Kvinnekomiteene fra Bremen og Hamburg på Hamburg for å gjøre et klart avtrykk i demonstrasjonen der om hvordan den proletariske kvinnebevegelsen utvikler seg i byen.” 

Videre vitner de om positive resultater som viser positive tegn på den røde kvinnekomiteens videre utvikling i Bremen.

“En kontingent av Rød Kvinnekomité Hamburg deltok også i den store demonstrasjonen i Hamburg, og etter en massiv propagandakampanje i de proletariske nabolagene fikk kameratene nye kontakter.” 

Og videre:

“Kameratene har flere ganger sett at massene ikke ønsket å ta imot nok en løpeseddel, men når kameratene sa at den proletariske feminismen sto på spill tok massene gledelig imot dem.”

“I sør”, skriver Dem Volke Dienen, “deltok kameratene i den store demonstrasjonen i Freiburg med en sterk blokk. Mer enn noe annet er dette et tydelig tegn på at proletariske revolusjonære også organiserer sør i FRG [Forbundsrepublikken Tyskland, red.anm.], og at de røde kvinnekomiteene vil nesten med sikkerhet bli etablert der.

Frankrike og Østerrike

Også i Frankrike og Østerrike ble kampdagen markert på revolusjonært vis. I Frankrike ble dagen markert av Revolusjonær Ungdom (JR) og Den folkelige kvinnebevegelsen (MFP).

I Østerrike har røde kvinnekollektiver mobilisert til kampdagen 8. mars.

FRAM TIL 8. MARS, FRAM TIL DEMONSTRASJON

Brasil

I den nydemokratiske brasilianske avisen Nueva Democracia kan vi lese følgende rapport om en markering av 8. mars, oversatt til norsk via Google translate og noe korrigert:

“Folkets kvinnebevegelse (MFP) holdt sammen med flere klasseorganisasjoner en varm feiring av den internasjonale dagen for arbeidende kvinner i Belo Horizonte, 7. mars.”

Organisasjonen skriver at hymnen for Folkets Kvinnebevegelse (MFP) og andre sanger ble sunget.

A Nova Democracia skriver videre:

“De tilstedeværende kvinnene og mennene hilste den internasjonale dagen for arbeidende kvinner med effektivitet, og markerte deres klasseposisjon, og understreket at 8. mars ikke er en dag for alle kvinner, men for de som blir utbyttet og undertrykt av dette systemet”.

Og:

“Slagordene om “Vekk kvinnenes revolusjonære sinne!” og “Likestillingen av kvinner er den proletariske revolusjonens verk” ble ropt gjennom hele aktiviteten.

Ledsagere Sandra Lima, Elzita Rodrigues og Remis Carla ble hedret under aktiviteten. Ledsagere og ledsagere som hadde muligheten til å leve og kjempe skulder ved skulder med disse ledsagerne, rapporterte om deres liv og kamp.

En hyllest ble gitt til kameraten Sandra Lima, som skulle fylte 65 år 6. mars. Proletariatets internasjonale heltinner ble også hedret med et panel som viser sine fotografier.”

Chile

Chile har siden oktober 2019 vært preget av et voldsomt landsdekkende opprør. Det var ventet store protester i forbindelse med 8. mars og markeringen av Arbeiderkvinnenes internasjonale dag, og bilder fra sosiale medier viser at forventningene ble innfridd. I storbyen Santiago alene samlet rekordmange mennesker seg, og det ble harde konfrontasjoner med politiet.

8. mars er startskuddet for mars som en svært turbulent måned, og det mobiliseres til mange varslede protester.

Den nydemokratiske chilenske avisa Periódico El Pueblo har på sine Facebook-sider publisert videoer og bilder fra og om markeringen av 8. mars.

Her er et utvalg bilder:

En video på youtube viser folkemassene som samlet seg i Santiago:

USA

Tjen Folket Media publiserte 9. mars en artikkel om politiets angrep på organisasjonen Popular Women’s Movement-Movimiento Femenino Popular (PWM-MFP) i byen Austin, Texas. Denne artikkelen kan leses her. 

Trass represjon ble kampdagen markert av revolusjonære ikke bare i Austin men i en rekke byer.