1

Overvåking og represjon legitimeres med virusbekjempelse

Rundt om i verden iverksettes strengere og strengere tiltak mot koronaviruset. Men situasjonen dette skjer i er ikke bare en pandemi. Den generelle krisa i kapitalismen har de siste åra blitt dypere og dypere, og ført til både økt spontan kamp og mer represjon fra de gamle statene. Og nå er verden blitt kastet ut i en ny syklisk økonomisk krise, slik som kapitalismen skaper med jevne mellomrom. Krisa, både den generelle og de sykliske krisa angriper folks velferd og levekår. Og staten må ta i bruk represjon for å undertrykke folks raseri mot dette. Spesielt når folks levekår blir ekstra hardt rammet med en pandemi mitt oppi den økonomiske krisa.

Og i pandemien får også myndighetene sitt påskudd for represjon og å undertrykke demokratiske rettigheter.

NRK melder at Folkehelseinstituttet lager en app for å spore folks bevegelser. Dette er visstnok for å se hvem som har vært i kontakt med smittede personer. En forsker på personvern er klar og tydelig på at dataen ikke kan regnes som anonymt. Men sier at det finnes unntak i personvernslovgivningen for slike kriser. Noe også datatilsynet skriver på sine sider.

FHI lager app for sporing av enkeltpersoners bevegelser i kampen mot koronaviruset

I flere land, inkludert Spania, Taiwan, Polen, Italia, Israel og Sør-Korea, har slike tekniske løsninger blitt innført. I Polen blir folk i karantene påkrevd å installere appen som registrerer ens plassering, og å ta bilder av seg selv for å dokumentere at de er hjemme.

Polen: Kontroll og represjon via smarttelefon

I Israel har de istedenfor å ta i bruk en app bare tatt i bruk landets etterretningstjeneste Shin Bet, som overvåker folks plassering og sender ut SMS som pålegger folk karantene om de har blitt sporet i nærheten av smittede. De bruker også denne metoden til å kontrollere om folk følger karantenereglene. Hvor lett dette var å gjennomføre viser hvor langt overvåkningssamfunnet allerede har kommet.

Taiwan har innført en lignende løsning som Israel og der har folk opplevd å få politiet på døra fordi telefonen deres gikk tom for strøm.

Mobilen gikk tom for strøm – kort tid etterpå banket politiet på døren

Koronaviruset brukes nå også som et påskudd for represjon mot revolusjonær kamp. I en tekst fra forrige tirsdag skriver en kommentator:

“Pandemien brukes også til å slå hardt ned på politisk organisering og protest. Selvsagt er det nødvendig å bekjempe viruset med storstilte kampanjer og tiltak. Her har politikerne i dette systemet sviktet totalt. Men viruset gir politi og myndigheter samtidig muligheten til å slå ned på massenes kamp og motstand. De kan forby og oppløse protester og møter. Dette er selvsagt gunstig for de gamle statene og regjeringene verden over, etter at 2019 var et år som var sterkt preget av massive folkelige protester. Når Frankrikes Macron setter hele folket i husarrest, må man også se det i lys av de gule vestene som har vært et hodebry for ham i over ett år.”

Ikke la deg lure, viruset skapte ikke krisa

Også i India er det innført portforbud. Og NRK melder at politiet der jager folk ut i gatene. Med kjepper og batonger. I Telengana risikerer folk å bli skutt. Å skyte folk sier det seg selv er et “smittetiltak” som ikke tjener sin hensikt godt. På onsdag ble en mann slått i hjel av politiet når han var ute for å handle melk. Også i India har folket de siste månedene vært i et voldsomt opprør, der politiet har slått brutalt ned på protester mot nye rasistiske statsborgerskapslover. 65 personer er drept i demonstrasjonene. Og allerede før koronakrisa hadde indiske myndigheter innført portforbud og stengt av internett flere steder i et forsøk på å undertrykke folkets opprør.

Portforbud i India: Jager folk hjem med kjepper og batonger

Bengal man’s family says he died of police beating, police say he had heart ailment

I Bremen har politiet brukt brutal undertrykking mot en revolusjonær demonstrasjon for politiske fanger. Også dette under dekke av koronahåndtering.

Bremen: Politiet stoppet demonstrasjon

I Norge som i svært mange andre land er det nå innført svært strenge begrensninger på folkesamlinger, og dermed forsamlingsfriheten. En omfattende antidemokratisk kriselov er også innført, noe som kan medføre enda mer inngripende handlinger fra staten.

Også i Kina, landet hvor koronautbruddet startet har staten tatt i bruk represjon. De har blant annet brukt politiet mot leger som advarte om viruset i et tidlig stadie, og undertrykt informasjon som kritiserte myndighetenes håndtering av viruset.

I sin håndtering av krisa angriper staten nå folket. Med frykt fra to sider. De bruker som i alle kriser frykten for statens represjon som et våpen. Men de bruker også folks frykt for viruset som et våpen for å fordekke sin represjon. De gjennomfører nå tiltak og begrensninger som normalt skulle vekt enorm oppmerksomhet og demonstrasjoner. Og selve retten til å demonstrere mot dette er i stor grad revet vekk på et blunk.

Myndighetene kan styre gjennom hjemmekontor og skype-møter fordi det på vegne av politikerne finnes politi og militære i gatene over hele verden. Proletariatet kan ikke føre sin kamp fra hjemmekontor. Skal vi kjempe for våre rettigheter i denne krisa og for makta, er det bare vi selv som kan gå ut i gatene å kjempe. Vi kan ikke slå oss til ro med begrensningene og tiltakene myndighetene innfører mot folket. Vi kan ikke la borgerskapet velte alle byrdene av krisa over på proletariatet og forvente at folk skal tåle det uten å demonstrere. Fra India, Bremen, Frankrike, Polen og Norge viser myndighetene at deres fremste mål ikke er å tjene folkets interesser, eller å bekjempe viruset, det viktigste er å beskytte borgerskapets makt og interesser i en økonomisk krise, og dermed å undertrykke alle former for kamp folket svarer med.

I artikkelen om represjon i Bremen avslutter kameratene med ord som også her bør gjentas avslutningsvis:

“Til slutt, en til ting: 1 mai, vår dag, kan ikke forbys.”