1

Milliarder til milliardærene, småpenger til arbeidsfolk

Den revolusjonære franske avisen La cause du peuple skriver om den franske regjeringas krisepakker. Tendensen er den samme i Frankrike som i Norge og resten av verden: De store summene går til de rikeste, mens de “essensielle yrkene” avspises med smuler.

La cause du peuple skriver at den franske regjeringen gir helsearbeidere en engangssum, en bonus, noe som selvsagt er mindre kostbart i lengden enn å øke lønna. President Macron varsler også 1500 kroner til de fattigste husholdningene og 1000 kroner ekstra per barn i de samme fattige familiene. Samtidig har regjeringen lovet at ikke én bedrift skal gå konkurs, de skal redde alle! Dette er selvsagt umulig, men det sier noe om de enorme summene som franske kapitalister vil få framover.

Alle de imperialistiske landene vedtar krisepakker. Norge er ikke spesielt fordi man har oljefondet. Krisepakkene i land som Frankrike og USA er ikke noe særlig mindre i forhold til økonomien. Statene tar nå opp enorme lån for å betale ut krisepakker. Dette legger til rette for enda større kriser i framtida.