1

Hvorfor driver Rødt kamp mot arbeidsinnvandring?

I partilederdebatten 13. august gjorde igjen Rødt-leder Bjørnar Moxnes et utfall mot arbeidsinnvandring. I noen år har dette vært en av kampsakene Moxnes oftest har fremmet. Hvorfor gjør han det? Hvorfor er arbeidsinnvandring et så sentralt spørsmål for Rødt?

I partilederdebatten under Arendalsuka, sendt på NRK, ble Moxnes og Venstres partileder satt opp mot hverandre i en diskusjon om frihandel. Moxnes bruker anledningen til å angripe arbeidsinnvandring. Han nevner også filippinske arbeidsinnvandrere som en mulig kilde til mer koronasmitte i Norge.

For det første er det rett å peke på at norsk imperialisme utnytter “billig arbeidskraft” fra andre land. Dette skjer både i disse landene selv (hovedsakelig) ved at norske kapitalister driver industri, sjøfart, handel og annen utbytting der, og det skjer ved import til Norge.

Men for det andre kan man ikke kritisere dette “innenfor” imperialismen, uten å løpe sjåvinismens ærend. Imperialismen må avskaffes, slik at massene i den tredje verden ikke lenger plyndres av blant annet norske kapitalister. Politisk retorikk mot arbeidsinnvandring uten kamp mot imperialismen derimot, bidrar på ingen måte til å bekjempe imperialismen.

Det eneste slik retorikk bidrar til, er å bygge opp under den rasistiske forestillingen om at arbeidsinnvandrere er en trussel mot norsk velferd og norske lønninger. Det framstilles som om imperialismen ikke tjener på dette. Moxnes er håpløst naiv om han tror at høyere lønn i jordbruket vil føre til mindre innvandring, slik han fremstiller det.

De høye lønningene i Norge, relativt sett, kan ikke skilles fra det faktum at Norge er et imperialistisk land, og importen av arbeidskraft er også direkte resultat av dette. Det eneste som hypotetisk sett kunne stoppet behovet av flyt av arbeidskraft over grensene er at alle land var like økonomisk sett. Det er selvsagt umulig i en imperialistisk verden, der det tvert om er helt grunnleggende at noen land er imperialister og andre land domineres og utbyttes av disse imperialistene.

Det vi sitter igjen med er at Rødt flørter med innvandringsmotstanden. Og Moxnes presterer å til og med knytte innvandringen til pandemien, ved å peke ut arbeidsinnvandrere som smittebærere(!). Selvsagt er Moxnes en glatt politiker, men han og partiet lefler her med en rasistisk understrømning. Det passer som hånd i hanske med partiledelsens ønske om å drive populisme, og å være et venstreparti som appellerer til andre velgergrupper enn SV…

Kommunister er ikke tilhengere av imperialistenes arbeidskraftimport, men vi må forsvare alle proletarer sin rett til å søke arbeid der de kan. For kommunister er internasjonalismen det grunnleggende prinsippet. Proletariatet er én klasse i hele verden. Proletarisk internasjonalisme betyr at vi aldri setter “norske arbeidere” opp mot “utenlandske arbeidere”. Rødt flørter med Frp-politikk, og partiledelsen vet omtrent hva de holder på med. De vifter med norske flagg og snakker, som Mimir Kristjansson, om å ta vare på Norge og om ‘nasjonalstatens revansj’ under koronapandemien.

Det er absurd at “sosialister” ordlegger seg slik under en pandemi der helsevesenet knekker sammen i den tredje verden, der hundretusentalls dør og der den sykliske økonomiske krisa kaster hundretalls millioner inn arbeidsløshet, fattigdom og sult! Hvordan kan man kalle seg rød, og samtidig snakke selvtilfreds om hvor bra Norge er i en slik situasjon?

Det må være fordi disse tror at det er oljen og fisken som har gjort Norge rikt, og ikke norsk imperialisme – det vil si utbytting av verdens undertrykte nasjoner.