1

Kapitalistene varsler nye angrep mot massenes velferd

Dagbladets finansportal ‘Børsen’ skriver at Næringslivets Hovedorganisasjon vil endre Norge totalt innen få år. NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid sier til Børsen at de i løpet av mandagen vil legge fram det de omtaler som et veikart for Norge de neste ti åra. Kapitalistene varsler frontalangrep på velferdsgoder, opptrappet privatisering, flere kutt og omstillinger.

Børsen skriver at velferdskutt, svekket stillingsvern og omfattende privatisering av helsetjenester bare er noe av det “veikartet” byr på. De skriver videre at NHOs utgangspunkt er at “statens inntekter krymper og utgiftene øker i et akselererende tempo”. De refererer også til at “Norge skal bli grønnere, mer digitalisert og mindre oljesmurt”.

Børsen skriver at NHO vil:

-Kutte i velferdsgoder.
-Åpne for flere midlertidige ansettelser og gjøre prøvetida mer reell.
-Sette offentlig sektor på kraftig slankekur. Økt privatisering, ikke minst i helsesektoren.
-Bruke Nye Veier AS som mal for reformer på andre områder.
-Senke øvre aldersgrense i arbeidsmiljøloven fra 72 til 70 år og fjerne muligheten til bedriftsinterne aldersgrenser.
-Fullføre kommunereformen og andre reformer.

Og de skriver:

“Totalt er det 137 konkrete forslag under overskriften Ti trekk for en bærekraftig framtid.”

NHO-sjefen sier til Børsen:

“Vi har laget et massivt politikkdokument. Dette er jo nærmest et partiprogram. Jeg vil faktisk si at dette er partiprogrammet over alle partiprogrammer. Dette burde vært partiprogrammet for alle partier.” 

Ifølge Børsen nevner NHO-toppen privatisering og økt digitalisering innen helsesektoren som ett av mange grep i programmet.

Dette er første gangen NHO vedtar en slik tiårsambisjon. Og denne kapitalistgeneralen har et historisk perspektiv når han sier:

“Dette landet har en stolt historie med brede forlik om de virkelig store løftene. Det går en linje fra det historisk første kriseforliket i 1935, det store løftet med folketrygden i 1967 og fram til nyere tids barnehagereform, pensjonsreform vårens krisepakker. Vi er et lite land, men med stor evne til å finne sammen.”

Kort sagt bruker NHO krisa til å lansere et program for å ytterligere demontere velferden i Norge. Norge er et av verdens rikeste imperialistiske land. Velferden har vært relativt mye høyere her enn i mange andre land, men profittraten er minkende. Det vil si at kapitalistene stadig trenger nye områder der de kan investere for profitt. De krever, som vi nå ser, at statens velferdsutgifter skal ned.

Videre ser kapitalistene tydelig at det korporative trepartssamarbeidet må brukes for å lykkes med dette. Staten, fagbevegelsen (under Arbeiderpartiets klamme grep) og NHO skal sammen meisle ut framtida for norsk økonomi. NHO-sjefen ser hvilken klasse kriseforlik og reformer har tjent opp gjennom tida. Det samme kriseforliket av 1935 som NHO-sjefen hedrer, nevnes også som et ideal av Rødt-politikeren Mimir Kristjansson og Klassekampens tidligere redaktør Bjørgulv Braanen.

NHO varsler ytterligere kamp mot velferden, men de slår inn åpne dører. Hele Stortinget har deltatt i å skjære ned velferden til massene. Også SV har vært med på dette, da de satt i regjering. Det er bred enighet om privatisering og kutt og strengere krav mot massene. Arbeiderpartiet juger når de framstiller seg som et parti for velferd og arbeid. De er et parti som vil administrere kapitalismen, og kapitalismens krav er tydelige og kommer til uttrykk i NHOs “veikart”.

Dette varsler skjerpa kamp i årene som kommer. Det vil skjerpe klassekampen og sette kniven mot strupen på de dypeste og bredeste massene. De som allerede er fattige vil oppleve enda mer fattigdom. Imperialismen er døende og råtnende kapitalisme, og de intensiverte angrepene på massenes velferd er bare nok et eksempel på dette.