1

Tyrkia: To nye martyrer i folkekrigen

Kamerat Nubar og kamerat Rosa er to nye martyrer i folkekrigen i Tyrkia. De kjempet begge for geriljahæren TIKKO som fører folkekrig under ledelse av partiet TKP/ML. Kamerat Nubar var medlem av sentralkomiteen i TKP/ML. 

Den fascistiske tyrkiske staten feirer at de har lyktes i å ta livet av kameratene, men TKP/ML erklærer at det ikke er noen grunn til feiring for staten. Folkekrigen vil fortsette med uforminsket styrke. De døde lever videre i kampen og vil mane stadig nye til å ta opp geværet.

Sentralkomiteen i TKP/ML har utstedt en lengre erklæring, der de blant annet forteller hvordan kamerat Nubar kjempet iherdig mot den høyreopportunistiske linja i partiet, og at under hans ledelse ble denne holdt helt ute fra partiets og hærens apparat i regionen hvor han arbeidet.

TKP/ML nedkjempet en høyrelikvidatorisk linje i partiet i 2017, og denne ble drevet ut. Deretter gjennomførte partiet sin historiske 2. kongress, som erklærte at folkekrigen ville fortsette og utvides. På denne kongressen ble også kamerat Nubar gjenvalgt til sentralkomiteen. Partiet skriver at det er tusenvis av martyrer i folkekrigen, som har pågått siden TKP/ML ble stiftet i 1972.

Kameratene falt i området Dersim, der den revolusjonære bevegelsen historisk står svært sterkt.

Tysk artikkel: Zwei TIKKO-kämpfer in Dersim gefallen