1

Frankrike: Demonstrasjon mot likskjending

Publisert på engelsk av Partizan den 13. oktober

Strasbourg

Migrantorganisasjonene AGEB, BİR-KAR, ADHK, AvEG-Kon og KCDK-E organiserte en demonstrasjon den 10. oktober i Strasbourg, Frankrike, mot den Tyrkiske staten som ikke vil overlevere kroppene til fire TKP/ML-TIKKO-geriljasoldater som blei udødeliggjort i Dersim, med slagordet “Overlever kroppene, stopp likskjendinga”.

Presseuttalelsen som blei lest opp under demonstrasjonen foran Europarådets torturovervåkningskomité (CPT), lød: “Statens totalangrepslinje mot revolusjonære og patriotiske krefter fortsetter som en fysisk og psykologisk krig om kroppene til de revolusjonære martyrene. Kroppene er ikke overlevert til familiene etter flere uker og måneder med begrunnelsen at de mangler kroppslig integritet og at DNA-tester vil bli utført. De er begravd på gravstedet for foreldreløse barn, og de rasende angrepa til det fascistiske diktaturet har blitt brukt mot begravelser, og utpressingspolitikk, tortur og trusler er brukt mot familiene som har mista sine barn. Vi vil ikke tie i møte med fascismens tortur- og massakrepolitikk, vi vil føre kampen vår og omfavne de som er udødelige i den revolusjonære kampen”.

På vegne av Union of Socialist Women Europe blei det uttalt: “Det fascistiske palassregimet fortsetter sitt angrep mot revolusjonære og sosialister. De sexistiske angrepa mot kroppene til Ekin Wan’s, Yeliz Erbay og Şirin Öter i går, blei utført mot våre kamerater Fadime Çakıl, Gökçe Kurban, Erol Volkan İldem og Ali Kemal Yılmaz i dag. Vi vil aldri godta likskjending av våre kameraters kropper. Deres liv, som er æresmonumenter, vil veilede oss”.

I talen hans, sa Partizan-representanten: “Vi vil følge i fotspora til våre martyrer og føre fram til seier for revolusjonen og sosialismen for folket vårt.” Demonstrasjonen avsluttet med slagorda “Lenge leve revolusjonær solidaritet”, “Ned med fascistisk diktatur”, “Lenge leve folkekrigen”, “Şehid namırın»1