1

Tyskland: Video fra demonstrasjon mot politistaten

Våre tyske kamerater fra Dem Volke dienen har nylig publisert en video som dokumenterer den kjempende demonstrasjonen i Hamburg 3. oktober, mot politistaten Tyskland. Videoen har tittelen «Mot politistaten BRD: Kjemp og gjør motstand»