1

Regjeringa undergraver våre rettigheter igjen

Den norske regjeringa har strammet voldsomt inn på de såkalte koronareglene. Nå er det forbudt å samle flere enn fem personer i sitt eget hjem, og dette har regjeringa vedtatt uten å konsultere stortinget, takket være de reaksjonære krisefullmaktene som stortinget har gitt dem.

Nå tar selv borgerlige politikere til orde mot maktmisbruken. Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, sier til NRK:

“– Når vi opplever den største nedstengingen av landet etter andre verdenskrig, uten at Stortinget må involveres, sier det seg selv at fullmaktene er for vide.”

Også SV-leder Audun Lysbakken påpeker at makta konsentreres i regjeringa i stedet for i stortinget, og han sier til NRK at regjeringa nå har gått for langt:

“Han vil endre smittevernloven slik at Stortinget involveres i diskusjonene om nye koronatiltak.

– Maktmonopolet regjeringen har fått er blitt et problem. Det går fort og det er uenigheter. Jeg mener at det er et problem at de mest inngripende tiltakene ikke er forankret i et flertall på Stortinget, sier Lysbakken under Politisk kvarter onsdag.”

Samtidig kommer sjokknyheten om at den varsla vaksinen og flokkimmuniteten, som politikerne har snakket om siden mars og som hele tiden har legitimert “flat-ut-kurven”-strategien, kan vise seg å aldri komme! Dagbladet skriver:

“Dermed kan det bli vanskelig å oppnå flokkimmunitet med en vaksine som utvikler antistoffer, viser studien. Hvis en slik vaksine havner på markedet, kan det bety at man må ta den flere ganger, opp mot hver sjette måned, for å få opp et effektivt nivå med antistoffer igjen for å oppnå effekt, slår forskerne fast.”

Enkelte land har slått ned pandemien fullstendig i løpet av relativt kort tid, men i de fleste landene er den nevnte strategien med å flate ut kurven brukt sammen med restriksjoner som er blitt legitimert med at “vaksinen kommer”. Nå varsles det både at det ikke vil bli vaksine til alle i Norge før i 2022, og at vaksinen kan bli noe man kanskje må ta flere ganger i året.

Samtidig viser regjeringa at den ikke bare undergraver stortinget, men også forventer fullstendig lojalitet fra media. VG skriver:

“– Det er rollen til en journalist å stille spørsmål. Jeg er ikke Bent Høies propagandaapparat. Han får oppklare eventuelle misforståelser selv, sier programleder Fredrik Solvang til VG.”

Vi kan sette dette inn i en sammenheng med regjeringas angrep på Black Box-teateret i fjor, og hvordan de regjerende politikerne altså undergraver de gamle demokratisk-liberale verdiene om at medier og kultur i teorien skal være “frie”. Dette skjer altså parallelt med at regjeringa undergraver stortinget og samler mer makt i sine hender.

Tjen Folket Media har skrevet mye om både hvordan regjeringa har svikta i møte med koronapandemien og hvordan pandemien misbrukes til å øke represjonen og undergrave de borgerlig-liberale demokratiske rettighetene. Vi må se dette i sammenheng med den generelle kontrarevolusjonære offensiven og reaksjonen, se at Norge nå er i samme utviklingsprosess som man ser i Europa og hele verden: Makt samles mer i regjeringene (den utøvende myndigheten), parlamentene undergraves, rettigheter og friheter innskrenkes eller forsvinner og statene militariseres mer og mer. 

De såkalte “koronatiltakene” handler ikke om å beskytte folk, for da hadde statene satt alt inn på å stoppe pandemien i mars. I stedet har de satset på å “flate ut kurven”, eller med andre ord: de har sørget for at pandemisituasjonen skal vare svært lenge. De hevder det er av økonomiske hensyn i hovedsak, men i møte med en stor økonomisk krise er det selvsagt ingen ulempe for de borgerlige statene at de kan utfolde knallhard represjon mot massene, som blant annet hindrer demonstrasjoner og forsamlinger.

Referanser

Studie: Kan måtte ta vaksiner regelmessig for effekt (Dagbladet)

Mener regjeringen har gått for langt med nye koronatiltak (NRK)

Solvang svarer Høie: − Ikke hans propagandaapparat (VG)