1

9. november: Norsk politi og jødeforfølgelse

I dag 9. november markeres Krystallnatta, et vendepunkt og en intensivering av jødeforfølgelsen i Tyskland i 1938. Hitleristenes jødeforfølgelse og industrielle utryddelse av jøder, hadde nyttige hjelpere i det norske politiet.

Jødeforfølgelsen i Norge forties og kamufleres i norske fortellinger om krigen. At norsk politi, under den nazistiske okkupasjonen, arresterte, internerte og deporterte norske jøder, kommunister og partisaner, er relativt lite kjent og svært underkommunisert i offisiell historieskriving.

771 norske jøder ble deportert i løpet av andre verdenskrig, bare 34 vendte tilbake i live. Over 300 norske politifolk deltok i arrestasjonene og deportasjonene av norske jøder i 1942. Først i 2012 kom en offisiell beklagelse fra norsk politi for bidraget til jødeforfølgelsen. Noen unnskyldning for forfølgelsen av kommunister og andre motstandsfolk kan man nok ikke vente seg med det første.

Som andre norske etater ble også politiet underlagt nazistisk ledelse under krigen. Denne oppfordret til medlemskap i Nasjonal Samling (NS), og i ingen annen etat fulgte så mange oppfordringen. Per 1942 var hele 30% av norske politifolk blitt medlemmer av NS.

Universitetet i Oslo skriver:

“Politiet måtte etter krigen etterforska sine eigne. 2200 av 4500 vart suspenderte, mellom anna på grunn av NS-medlemsskap. Politifolk som vart vurderte til å ha ytt hjelp til landsmenn og ikkje ha gjort seg skuldige i alvorlege brotsverk eller nazistisk agitasjon, fekk ofte fortsetta i etaten. I alt fekk 1200 av dei suspenderte halde fram som polititenestemenn, fleire av dei under sterk tvil.”

Altså ble halve politietaten suspendert etter krigen, men flertallet av disse fikk komme tilbake til tjeneste igjen. Det må presiseres at hele etaten hadde samarbeidet med den nazistiske okkupasjonsmakten gjennom krigen. Norsk politi fungerte under nazistisk ledelse og var åpenbart et viktig støttepunkt for okkupanten. Det såkalte oppgjøret var halvhjertet og viser det norske borgerskapets dobbeltrolle under krigen, der de på en side støttet Storbritannia men på den andre siden også samarbeidet med Tyskland. Det norske borgerskapet spilte i praksis på to hester under krigen, og politiet, som en etat under okkupasjon, ble altså et verktøy for fascistene og jødeforfølgelsen.

Unnskyldningen for medvirkningen til folkemord er for lite for sent, men ikke minst er det en overfladisk unnskyldning som ikke i dybden forklarer statens og politiets karakter, og hvordan dette lå til grunn for kollaborasjonen under krigen.

Bilde: Norsk politi hjemvendt fra kurs i Berlin.

Referanser:

Kamuflert jødedeportasjon

Holocaust i Norge

Historisk unnskyldning

Norsk politi under andre verdskrig

Deportasjonen av de norske jødene