1

Krisa i den kapitalistiske økonomien fortsetter

Krisa i norsk økonomi fortsetter med uforminska kraft. Kapitalistene advarer om stor konkursfare og en historisk konkursbølge som kan ramme hoteller, restauranter og hele serveringsbransjen. Det er ikke koronapandemien men kapitalismen som er årsaken til krisa, også denne gangen.

NRK melder om enorm konkursfare i serveringsbransjen og viser til en undersøkelse fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), med resultater som kan tyde på at halvparten av bedriftene i bransjen har mistet hele omsetningen eller 75 prosent av den sammenlignet med samme periode i fjor, at 72 prosent har likviditetsproblemer og 70 prosent sier det er en reell fare for konkurs, hvor over halvparten frykter det vil skje før året er omme.

NHO sier til NRK at Oslo er absolutt hardest rammet, og at det er bekmørkt i serveringsbransjen. De sier at situasjonen er “så alvorlig som det kan bli”. Tida rundt jul bruker å være svært viktig for denne næringen, og med årets koronatiltak blir inntjeninga mye lavere.

NRKs egne ressurssider om krisa i norsk økonomi viser at arbeidsledigheten er langt høyere enn før krisa, og at den etter en nedgang etter vårens voldsomme eksplosjon, så er ledigheten på nytt på vei oppover.

Hotelleier Petter Stordalen bruker store ord og advarer om at han tror det vil komme en “historisk konkursbølge” til våren, om ikke staten går inn tungt med enda større krisepakker til næringslivet og særlig hotell-, serverings- og reiselivsbransjen. Små bedrifter på Grünerløkka har nylig aksjonert for å rope ut sin frustrasjon, og slå fast at de store kjedene vil styrke seg på bekostning av de små aktørene gjennom denne krisa.

Den britiske avisa Telegraph advarer mot å tro at en koronavaksine vil kurere økonomien. Som andre borgerlige kommentatorer med noe innsikt i økonomien, ser de at økonomien har sine helt egne problemer, med eller uten pandemi.

Som Tjen Folket Media har skrevet om siden januar 2019 var tiden overmoden for en syklisk kapitalistisk krise, en overproduksjonskrise som rammer hele den kapitalistiske økonomien med omtrent ti års mellomrom. Slik har det vært i 200 år, og det ble påvist allerede av Marx og Engels. Krisa er en del av kapitalismens syklus, og i en lærebok i politisk økonomi fra kulturrevolusjonære Kina kan vi lese følgende:

“Krisefasen: Kriser kommer ofte plutselig. Før de kommer er det en utbredt falsk fremgang i markedet, og «forretningene blomstrer» i forskjellige industrier. Sjøl om produksjonen allerede overgår de faktiske behovene, går fabrikkene fortsatt i full hastighet for å fylle opp varehusa og for å møte bestillinger på grunn av kredittsystemet og aktiv spekulasjon. 

Plutselig inntreffer det en økonomisk krise på grunn av at en av kjedene i den kapitalistiske økonomien kuttes. Når overproduksjonen innen en bransje er avslørt og salg blir vanskelig, blir andre bransjer raskt påvirka, og det leder til en kjedereaksjon. For eksempel vil produksjonskutt og avbrudd innen bilindustrien på grunn av overproduksjon uunngåelig ramme kull, elektrisk kraft og transportbransjer. Finansspekulanter som i utgangspunktet bidro til å øke den falske fremgangen snur seg nå rundt og dumper aksjene sine for reduserte priser, og dermed forverrer de situasjonen. Nå er varehusa overfylte, det er vanskeligere å få solgt varer, og prisene synker raskt. For å hindre prisfallet hender det at kapitalistene tyr til det å ødelegge store mengder av varer. Rammet av treig omsetning og fallende priser går mange mellomstore og små bedrifter konkurs og mange banker stenger ned. De fabrikkene som fortsetter driften reduserer omfanget av produksjonen. Nå vil antallet arbeidsløse fra alle bransjer øke raskt, og hele den økonomiske situasjonen blir stadig verre.

Marxismen forklarer årsaken til krisene, og den påviser også at 2. verdenskrig med sine enorme ødeleggelser nærmest trykket på “reset”-knappen for det kapitalistiske systemet, men vi kan se at krisene fra og med 1970-tallet har blitt dypere og dypere. Omsider ble “finanskrisen” i 2008 en dypere krise enn 1930-tallets krise, og dagens krise er enda dypere enn denne igjen.

Selv om krisa er følbar for hundretusener i Norge, særlig i de mest utsatte bransjene som også rammes av pandemitiltak, så er Norge og befolkningen her, mye mindre rammet enn de fleste i verden. Særlig verdens fattigste milliardmasser opplever nå enorme vansker. For mange av verdens fattigste betyr den økonomiske krisa at de vil sulte ihjel. Det kapitalistiske systemet viser nok en gang sin umenneskelige og ulogiske natur.