1

Filippinene: Folkekrigen fortsetter seierrikt!

Bilde: Soldater fra New People’s Army (NPA) samles i formasjon på leiren deres i Sierra Madre, vest i Manila.

De reaksjonære planene overvinnes, og folkekrigen på Filippinene fortsetter med suksess!

Av Carlos Olivera, publisert av A Nova Democracia 22. oktober

Filippinenes Kommunistiske Parti (FKP) ga ut en uttalelse som skildrer den nåværende situasjonen til New People’s Army (NPA) og hilser den for en serie vellykkede taktiske offensiver over hele landet i løpet av august og september. Flere NPA-enheter organiserte dusinvis av bakholdsangrep, trakasserings- og sabotasjeopperasjoner og andre taktiske offensiver mot Duterte-regimets væpnede syrker, mot paramilitære og andre væpnede agenter for reaksjonen, og angrep mot større gruver og hogstfelt og mot store landeiendommer.  Offensiver ble utført i Mindanao og øst i Visayas, Negros, Panay, Bicol, sør for Tagalog og Cagayan Valley.

FKP hyller soldatene og kommandantene i NPA og hyller de som falt i kamp, ​​og sier at de for alltid vil bli husket og opphøyet som helter av folket. «De brede massene av det filippinske folket applauderer NPA-offensivene. Disse offensivene markerer folkets vilje til å motstå Dutretes tyranniske regime og inspirerer og oppmuntrer dem til å kjempe mot statens terror-regime, korrupsjon og nasjonalt svik».

Et bakholdsangrep som ble utført av NPA 4. oktober i Lianga, Surigao del Sur, ble spesielt fremhevet av FPK. «Handlingen traff hodet til den paramilitære gruppen Magahat-Bagani, fra 3. bataljon, og tjente som rettferdighet for Lumad-massene. Disse væpnede agentene ble funnet ansvarlige for Lianga-massakren i 2015 og blir brukt av militær- og gruveselskapene for å skremme og undertrykke folket». Også verdt å fremheve er bakholdet 2. september i Kalamansig, i Sultan Kudarat, mot den 37. bataljonen, som desimerte en tropp som var på vei for å sikre et trevei-prosjekt som tilhørte den storborgerlige David Consunji, som døde i 2017.

FKP påpeker at NPA-enheter har klart å gjennomføre minst 36 offensiver siden begynnelsen av august 2020, noe som tilsvarer nesten en taktisk offensiv annenhver dag. Minst 289 soldater fra fascistiske styrker, tilsvarende en liten bataljon, er drept i sammenstøt siden begynnelsen av året, mens NPA mistet 146 krigere i samme periode.

De fastslår også at gerilja-enhetene mestrer taktikken til omgruppering, konsentrasjon og spredning for å unngå fiendens hovedstyrke, utnytte de store hullene mellom fiendens operasjonsenheter og angripe deres svake flanker. «Mens noen led tap, adapterte de aller fleste NPA-enheter, støttet av massene, effektivt riktig politikk og taktikk for å holde fienden døv og gjøre deres militære overlegenhet ineffektiv,» sier FKP.

1. Korrupsjonen og regjeringens utgifter vokser med den kontra-revolusjonære krigen

Estimater anslår utgiftene til de reaksjonære væpnede styrkene på Filippinene til en million filippinske pesos i løpet av noen få ukers militære operasjoner med fokus på å mobilisere minst 1000 bakke-tropper for å søke et lite område som dekker flere landsbyer i grenseområder, kombinert med bruk av droner, helikoptre og jagerfly for bombinger, og prosjekter for psykologisk krigføring. «Disse store operasjonene har vist seg å være et enormt sløsing med penger,» sier kommunistene.

FKP uttaler videre at korrupsjon i den reaksjonære væpnede styrken er voldsom, slik at en stor sum penger blir ført i lommene til militære offiserer gjennom overpris, overdeklarasjon av utgifter, avledning av midler fra «samfunnsintegrasjon», forsinkelse i frigjøring av troppenes lønn, falske rapporter om militære prestasjoner til lommebelønninger, salg av artilleri på det svarte markedet, og så videre.

2. Reaksjonær tortur og mord av massene

Det fordømmes også at det fascistiske regimet har tydd til en «skitten krig», som anser og behandler sivile som fiender. Hele samfunn er utsatt for grove overgrep, utenrettslige drap, trusler og endeløs trakassering for å tvinge folk til å «overgi seg» til de reaksjonære væpnede styrkene. «Forsvaret har utvidet sin skitne krig til byene og søker å undertrykke arbeidet med å organisere arbeidere, arbeidsledige, studenter, lærere og andre demokratiske sektorer», la maoistene til.

FKP fortsetter med å forklare at «den økende styrken til NPA avslører nytteløsheten av USAs mot-opprørsprosjekt, som hovedsakelig er basert på militær overlegenhet og undertrykkelse av folkets motstand. Den såkalte ’tilnærmingen av hele nasjonen’ er et utløp som forgjeves skjuler omfattende militær kontroll over alle aspekter av regjeringen og det sivile livet».

«Det økende antallet NPA-offensiver de siste månedene viser at Duterte uttalte mål om å ‘avslutte den kommunistiske væpnede kampen’ vil mislykkes. Fakta latterliggjør de væpnede sturkenes påstander om å ha svekket NPA, at NPA-krigere ‘overgir seg’ i massevis og at de har mistet folkets støtte. Dutertes uttalte mål om å knuse NPA før utløpet av perioden sin er dømt til å mislykkes og vil helt sikkert bli lagt om for tusende gang,” sier de.

«Det økende antallet taktiske offensiver som er satt sammen av NPA, er ubestridelig bevis på at NPA fortsetter å vokse i styrke og nyter dyp støtte blant bondemassene. Som en geriljahær med dårligere våpen og begrensede ressurser, kunne ikke NPA ha utført disse offensivene hadde det ikke vært for massenes støtte. Massene støtter NPAs taktiske offensiver fordi de tjener deres interesser og forsvarer dem», erklærer FKP.

3. Fremmer mer folkekrig

Partiet oppfordrer alle NPA-enheter til å «engasjere seg kraftig i revolusjonerende væpnet kamp i alle deler av landet, som svar på åpen fascisme, massiv korrupsjon og sløsing med folkets penger og det nasjonale forræderiet til Duterte’s tyranniske regime. NPA må være klar over det filippinske folkets rop for rettferdighet. Partiledelsen beordrer alle NPA-kommandanter til å utføre hyppigere taktiske offensiver og mobilisere deres lag, tropper og skvadroner. Bruke alle mulige typer våpen: fra rifler og eksplosiver detonert på kommando, til spyd og feller på bakken, alt mot fienden. NPA må få tyrannen til å blø fra tusen kutt og straffe fascistene for alle deres forbrytelser».

Ifølge partiet må alle NPA-enheter bruke bakholdsangrep, trakassering, sabotasje, væpnede operasjoner og andre taktiske offensiver mot de mest notoriske enhetene i de reaksjonære væpnede styrkene, deres anti-geriljaenheter fra det filippinske nasjonale politiet (PNF) og deres paramilitære grupper. Ifølge FKP bør revolusjonære stridende og sjefer unngå å treffe harde mål, og bør sikte mot svake og isolerte enheter fra fienden og til enhver tid unngå situasjoner som kan sette sivile i fare for å bli fanget i kryssilden. NPA må også, ifølge FKP, midlertidig sende kadre til byer og urbane sentre for å angripe militære transport- og kommunikasjonssystemer og utføre bestemmelsene fra folkedomstoler om å arrestere eller straffe fascistoffiserer, plyndrere og despotiske kapitalister og grunneiere som er etterlyst for forbrytelser mot folket.