1

Oslo: Demo med nazister på lørdag?

Tjen Folket Media har mottatt fra en anonym kilde følgende innlegg og bilder, som vi publiserer i sin helhet med kun mindre språklige endringer. Lørdagen som nevnes er lørdag 28. november, altså i morgen.


“Nå på lørdag arrangeres det en demonstrasjon for endring av Covid restriksjoner I Oslo. Helt først så vil jeg si at det er riktig å gjøre motstand mot restriksjonene. Innskrenkningen av borgerskapets egne demokratiske-liberale rettigheter har skjedd svært raskt. Under dekke av å begrense smitte så legitimerer staten sin egen represjon og innskrenkning av rettigheter. I hele verden har massene gjort opprør mot at rettigheter har blitt pulverisert og mot at nabolag hvor folk bor blitt gjort om til fengsler, hvor vektere og politi kontrollerer gatene.

Problemet med disse konkrete demonstrasjonene mot Covid-19 er at de kan utvikle seg til å bli et slags fristed for fascister og reaksjonære. Demonstrasjonene har en kaotisk og spontan karakter. De som tar ledelsen, evner per i dag ikke på noen som helst måte å sette fram massenes rettferdige krav. 

Det finnes ingen rammer for demonstrasjonene, og dermed infiltreres og preges de hittil av tilhengere av konspirasjonsteorier, samt av fascister og reaksjonære fra NMR, SIAN, Alternativ Media/Veslemøy-aksjonen. Det dukker også opp representanter fra massene, som ikke er klar over hvem de demonstrerer sammen med.

stortinget.no står det at lørdagens markering vil vare fra 14.00-17.00 og at den finner sted på Eidsvolls plass.

Her er en oversikt over noen av fascistene som deltok på en av demonstrasjonene I oktober:”

Richard Eide, NMR
Dag Erik Karlsen, NMR
Lars Thorsen, SIAN
Anna Bråthen, SIAN
Reinert Skadsem, Selvstendighetspartiet.

Tjen Folket Media støtter oppfordringen til å konfrontere fascister som under dekke av forsvaret av borgerlig-demokratiske friheter, forsøker å infiltrere og utnytte protester av en hvilken som helst type.