1

Engels til C. Cafiero i Napoli


Denne teksten er henta fra Marx-Engels-Lenin, Anarkisme og anarko-syndikalisme utgitt av forlaget Ny Dag i 1976. Det kan ha forekommet feil i teksten under digitaliseringsarbeidet.


(Nedskrevet referat av innholdet)

London.14. juni 1872

Siden 16. mai har jeg ikke fått noen aviser, enda [jeg] har sendt av gårde «Eastern Post» etc. regelmessig. Hvorfor ikke? Kan det være mer enn et tilfeldig sammentreff at samtidig (10. mai) skryter «Bulletin Jurassien» at den sitter inne med brev skrevet av meg til mine venner i Italia, full av sjofle bakvaskelser osv. osv.? I hvert fall er saken den at jeg ikke har skrevet til noen andre enn deg i Italia, og det må være mine brev til deg Schwitzguébels avis viser til. Du skylder meg en forklaring i denne saken, og jeg venter at du gir meg den. Jeg er sterkt forbauset over at du ikke gjorde det like etter at dette var offentliggjort.

Mine brev trenger ikke frykte offentliggjøring, men det er en æressak for deg at du burde latt meg vite det dersom brevene mine var kommet ut blant mine fiender uten ditt samtykke. Hvis det har skjedd med ditt samtykke, da kan jeg trekke bare én slutning: at du har latt deg overbevise til å slutte deg til det bakhunistiske hemmelige samfunn, Alliansen, som preker desorganisering av Internasjonalen for de uinnvidde under dekke av selvbestemmelse, anarki og anti-autoritarisme, men som praktiserer absolutt autoritarisme med de innvidde, med det mål å ta over ledelsen i Assosiasjonen, behandle de arbeidende massene som en flokk sauer som blindt følger et fåtall innvidde ledere, og som innenfor Internasjonalen etteraper jesuittenes rolle i den katolske kirke.

Hvis mine gjetninger er velbegrunnede, må jeg gratulere deg for at du har plassert ditt dyrebare «autonomi» i permanent sikkerhet ved at du har overlatt det fullstendig til Pave Bakunin. Men jeg kan ikke tro at du, en ren anarkist og anti-autoritær, har gitt avkall på dine dyreste prinsipper i en slik grad, og enda mindre at du har kunnet opptre så sjofelt mot meg, som alltid har behandlet deg med største alvor og tillit. Men du må nå gjøre kjent din stilling i denne saken, og uten å nøle.

Hilsener og frigjøring

Din

F. E.

Offentliggjort første gang i boken M. Nettlau: «Bakunin e Internazionale in Italia. Dal 1864 al 1872», Ginevra 1928